Poskytované služby

 • Poradenství a konzultace při ochraně předmětů
  kulturní povahy v rámci preventivní konzervace
  (např. odborná spolupráce při realizaci nových úložných nebo
  výstavních prostor apod.)
 • Konzervace-restaurování sbírkových předmětů
 • Publikační servis(časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory a jiné, viz
  Literatura)
 • Informační servis(správa internetových stránek MCK a metodického portálu,
  správa odborné knihovny – bibliografie, rozesílání newsletteru s novinkami z aktuálního dění)
 • Edukační servis(Kurz preventivní konzervace, vedení závěrečných prací studentů
  zpracovávajících problematiku ochrany kulturního dědictví)
 • Pořádání konferencí, seminářů(Konference konzervátorů-restaurátorů, Muzea, památky,
  konzervace, Kurz preveventivní konzervace)
 • Řešení krizových situací(metodická pomoc při přípravě krizových plánů, rychlá pomoc v
  případě krizové situace)
 • Zápůjčky jednotlivého vybavení i přístrojové techniky z
  oblasti preventivní konzervace
  (měřáky vlhkosti, teploty, UV, světené zátěže, pasivní dozimetry,
  vzorky absorbentů, atd…), více viz stránky Kurzu preventivníkonzervace.