Archiv

Obsah 2. online číslo 2022

 

ŠKRDLANTOVÁ, Markéta – KREJČÍ, Jan – DRÁBKOVÁ, Klára – BUREŠ VÍCHOVÁ, Jana – MSALLAMOVÁ, Šárka. Sušení a zvláčňování archeologických textilií

SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – ZAPLETALOVÁ, Barbora – ĎUROVIČ, Michal – DEMNEROVÁ, Kateřina. Luminometr – nástroj pro hodnocení mikrobiálního znečištění archivních fotografií?

PAVLISOVÁ, Eliška – MACHAČKO, Luboš. Komplexní restaurování architektonického výkresu Mlýnské kolonády v Karlových Varech z Národního technického muzea v Praze

MAŠEK BENETKOVÁ, Barbora – KNOTEK, Vítězslav – ĎUROVIČ, Michal. Vliv vybraných dezinfekčních metod na kolódiové modelové vzorky

MATĚCHA, Tadeáš – DOSTÁL, Tomáš – DVOŘÁK, Luděk – KUČKOVÁ, Štěpánka. Analýza krevních nátěrů hmotnostní spektrometrií

SAMUEL, Marián – MEZEY, Viliam. Konzervácia včasnostredovekého drevozemného valu Bratislavského hradu

SVOBODOVÁ, Eva – KOPECKÁ, Ivana. Využití mikroskopu s analyzátorem LIBS pro průzkumy historických materiálů

HRICKOVÁ, Karolína – ANTUŠKOVÁ, Václava – HRICKOVÁ, Kateřina – ŠEFCŮ, Radka. Imitace nebo originál? Holandská malba ve světle chemické analýzy

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KOLÁŘOVÁ, Mária – KUBÁSEK, Jiří – SVOBODOVÁ, Ljuba. Hodnocení pevnosti spoje slinutá keramika-adhezivum pro aplikace v restaurátorské praxi

SELUCKÁ, Alena – JELÍNEK, Jaroslav – RAPOUCH, Karel – FORET, Lukáš – RICHTERA, Lukáš. Problematika měření ryzosti Ag-Cu slitin s povrchovou vrstvou obohacenou stříbrem – experimentální studie

HANUS, Radek – SOBEK, Kamil – SOUČEK, Kamil – STAŠ, Lubomír – GEORGIOU, Lucie – HLADKÝ, Pavel – HANUS, Tomáš – BLAŽKOVÁ, Kateřina – JUNGMANNOVÁ, Kamila. Identifikace nekovových částí mediteránní přezky z období stěhování národů

MRÁZEK, Martin – ZOUHAROVÁ DYKOVÁ, Sylvie. Veterán aneb co s ním? Posouzení přístupu k uchování historického vozidla

VÁVROVÁ, Petra – NEORALOVÁ, Jitka – BENEŠOVÁ, Marie – KAZANSKII, Andrei – BLECHA, Tomáš – SOUČKOVÁ, Magda – NOVOTNÁ, Dana – LYONS KINDLEROVÁ, Rita – BLAHO, Josef. Průzkum rukopisu z 18. století pomocí videospektrálního komparátoru a radiografie

KALIŠOVÁ, Lucie – ODSTRČIL, Štěpán Karel – ZISCHKA, Ulrike. Přiznej barvu, Františku. Restaurování a interpretace plastiky Františka od Johanna Mayerla

HARTMAN, Tomáš – MACHAČKO, Luboš – VAN DER MEER, Jinke. Komplexní restaurování figurek z Hartmannova betlému z Třebíče

TEFAL JURÁNKOVÁ, Hana. Restaurování pánských střevíců aneb do jaké míry lze napravit nevhodné restaurátorské zásahy z minulosti?

ČERNÁ, Iveta – JIRÁSEK, Pavel. Dokumentace a konzervace dekorativních prvků Arnoldovy vily v průběhu její rekonstrukce

 

Obsah 1. online číslo 2022

 

KNOTEK, Vítězslav – LACKA, Martin – ĎUROVIČ, Michal. Vliv dezinfekčních prostředků na kinofilmovou podložku z triacetátu celulózy

DĚCKULÁČEK, Martin. Průzkum a restaurování dubové truhly z konce 18. století zdobené technikou inkrustace

BÁRTA, Patrick. Inkrustace kovové spodiny jiným kovem za horka jako nově identifikovaná výzdobná technika historických artefaktů evropského kulturního dědictví

HRICKOVÁ, Kateřina – ŠEFCŮ, Radka – ANTUŠKOVÁ, Václava – HRICKOVÁ, Karolína. Význam databází výtvarných materiálů při průzkumu uměleckých děl

 


Obsah: 2. online číslo 2021

 

DUDIČOVÁ, Dorota – SVOBODOVÁ , Eva – KOPECKÁ, Ivana. Derivatizace reálných vzorků, odebraných ze sbírkových předmětů, pro potřeby FTIR analýzy přírodních pryskyřic

ŠEFCŮ, Radka – ANTUŠKOVÁ, Václava. Neinvazivní strukturní analýza výtvarných materiálů na dílech Josefa Čapka, Emila Filly, Václava Špály a Jana Zrzavého z 1. poloviny 20. století

KOPECKÁ, Ivana. Identifikace materiálu sbírkových předmětů ze syntetických polymerů

PŘÍHODA, Jiří – VYSKOČILOVÁ, Gabriela – KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. Izotopy pro datování a jejich další využití

VAVŘÍK, Daniel – KUMPOVÁ, Ivana – MYNÁŘOVÁ, Jana – POLÁK, Ladislav – ZEMÁNEK, Petr. Průzkum staroasyrských klínopisných tabulek metodami RTG počítačové tomografie a mikrorentgenfluorescenční analýzy

MAŠKOVÁ, Ludmila – JANDOVÁ, Věra – VÁVROVÁ, Petra – SOUČKOVÁ, Magda a kol. Čištění knihovních materiálů pomocí pulzního infračerveného TEA CO2 laseru

ŠIPOŠOVÁ, Nikola – KNOTEK, Vítězslav – NEORALOVÁ, Jitka – VÁVROVÁ, Petra. Čištění plastů knižní desky z nitrátu celulózy

KOPECKÁ, Ivana – SVOBODOVÁ, Eva. Světlostálost historických fotografických materiálů – stanovení microfademetrem

SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – SAVICKÁ, Dana – ĎUROVIČ, Michal – DEMNEROVÁ, Kateřina. Studium odolnosti mikrobiálních izolátů z fotografických a filmových materiálů k desinfekčním prostředkům

RADOŇOVÁ, Lucie – VÁCHOVÁ, Veronika. Restaurování praporu ve frangmentárním stavu

DVOŘÁKOVÁ, Pavla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KAVANOVÁ, Mária a kol. Hodnocení pevnosti systémů pórovitá keramika – pojivo pro aplikace v restaurátorské praxi

KOZÁKOVÁ, Romana – KOŠAŘOVÁ, Martina. Sbírkové kraslice – přístup k preventivní péči a restaurování

ŠIMČÍKOVÁ, Markéta – ŠIMČÍK, Antonín – BAAR, Jan. Aktuální zkušenosti s využitím netoxických metod v rámci integrované ochrany před škůdci

POLÁŠEK, Martin – ZAPLETAL, Miloš. Monitorování látek znečišťujících ovzduší v oblasti pevnostních objektů Slezského zemského muzea

KOCMAN, Tomáš. Konzervování-restaurování autobusového přívěsu JELCZ PO-1 ze sbírky oboru Městská hromadná doprava Technického muzea v Brně

Nerecenzovaná část

BELIS, Jiří. Lepení rozbitých podmaleb epoxidovou pryskyřicí HXTAL NYL-1 s využitím molybdenových magnetů a polohovacího stojánku

KLIMSZOVÁ, Veronika – CHALUPOVÁ, Jana. Restaurování modelu olomouckého orloje s přední malovanou deskou

 

Obsah: 1. online číslo 2021

 

DĚCKULÁČEK, Martin – DOSTÁL, Tomáš – DOSTÁLOVÁ, Kateřina. Průzkum a restaurování skříně na paramenta

HLADKÝ, Pavel – HANUS, Radek – KODIŠOVÁ, Lucie – JUNGMANNOVÁ, Kamila – TROJEK, Tomáš. Restaurování drahokamové výplně relikviáře na mitru sv. Eligia

KOUŘILOVÁ, Lucie. Neinvazivní průzkum obrazu Čtenář Dostojevského od malíře Emila Filly

MÍČEK, František – PROKEŠ, Radek – TROJEK, Tomáš – BURSÁK, Daniel. Experimentální rentgenfluorescenční skenovací analyzátor v Muzeu hl. m. Prahy

MATYSOVÁ, Marie – NEORALOVÁ, Jitka – BLECHA, Tomáš – VÁVROVÁ, Petra. Zpracování a zpřístupnění digitální dokumentace specifických prvků knihovních jednotek – Využití grafických úprav při nedestruktivním a neinvazivním zkoumání knihovních jednotek

DUDIČOVÁ, Dorota – SVOBODOVÁ, Eva – KOPECKÁ, Ivana. Derivatizace modelových vzorků přírodních polymerů podobného složení pro FTIR spektrometrickou analýzu

 


Obsah: 2. online číslo 2020

 

ŠEFCŮ, Radka – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – HRICKOVÁ, Kateřina – BAJEUX KMONÍČKOVÁ, Martina. Andrea della Robbia – dílna: Materiálový průzkum reliéfní glazované terakoty

MÍČEK, František – FIALOVÁ, Anna – KUČEROVÁ, Irena. Odstraňování graffiti z mozaikového skla

NOVÁK, Michal. Problematika testování injektážních malt

BAJEUX KMONÍČKOVÁ, Martina – ĎUROVIČ,  Michal. Vliv způsobu srážení košenily na vlastnosti karmínového laku

KREJČÍ,  Jan – ŠKRDLANTOVÁ, Markéta – DRÁBKOVÁ, Klára – BUREŠ VÍCHOVÁ, Jana. Vlastnosti adheziv z hlediska podlepování historických textilií

ŠOVAR, Veronika – NAGYOVÁ, Dominika – KOSOVÁ, Lenka – STANĚK, Pavel. Konzervace a průzkum souboru textilních nálezů ze hřbitova při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

ZUBOVÁ, Anna – HUMPOLÁKOVÁ, Karin – STRAKA, David – SMIRNOVA, Tatiana – CEJNAR, Pavel – KUČKOVÁ, Štěpánka. Rychlé proteomické rozlišení zvířecích chlupů pomocí hmotnostní spektrometrie

FORET, Lukáš – SELUCKÁ, Alena. Zhodnocení těsnosti muzejních vitrín na principu měření koncentrace CO2

KOCMAN, Tomáš. Obecná specifika konzervování-restaurování sbírkových předmětů oboru Městská hromadná doprava Technického muzea v Brně

Nerecenzované příspěvky

SVOBODOVÁ, Ljuba – AL SAMSAMOVÁ, Nagla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra. Metody doplňování ztrát u fajánsového zboží z hradčanských paláců

KUTMANOVÁ, Lenka. Prevence a péče o sádrové objekty

FÓRUM

Ochrana kulturního dědictví během pandemie onemocnění COVID-19

SELUCKÁ, Alena. Zásady a opatření pro zabezpečení předmětů kultrního dědictví

JIRÁSEK, Pavel. Měření teploty zaměstnanců a návštěvníků muzea jako preventivní opatření v boji s COVID-19

Zprávy – informace – literatura

ĎUROVIČ, Michal. Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14. – 16. století. Helena Daňková, Štěpánka Chlumská, Radka Šefců (eds.)

PŘÍHODA, Jiří. Připravuje se vydání e-knihy: Znehodnocování a ochrana materiálů proti vlivům prostředí

FRICOVÁ, Jana. FUTURE TALKS 019


Obsah: 1. online číslo 2020

 

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – SELUCKÁ, Alena. Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

KOUKALOVÁ, Lucie – ĎUROVIČ, Michal – DRÁBKOVÁ, Klára – KREJČÍ, Jan. Vliv dýmování na vlastnosti celulózových a proteinových materiálů

KALIŠOVÁ, Lucie. Restaurování porcelánové sestavované vázy

LIMPOUCH, Ondřej – DRÁBKOVÁ, Klára – ĎUROVIČ, Michal. Návrh technologie konzervování skeletu plejtváka in situ

RAPOUCH, Karel – SELUCKÁ, Alena – LUKAS, Jiří. Rekonzervace souboru denárů Boleslava II.

 


Nerecenzovaná – informativní část FKR 2019

 

Nerecenzované příspěvky + informativní část časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019


Obsah: 2 . online číslo 2019

 

DVOŘÁK, Luděk. Průzkum a výsledky barevnosti povrchových úprav exteriéru objektu Libušín

ŠEFCŮ, Radka. Japonské dřevořezy Kacušika Hokusaie. Neinvazivní identifikace barviv a pigmentů

TRMALOVÁ, Olga. Technologie portrétních miniatur na slonovinové destičce

CHALUPOVÁ, Jana. Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů

ZÍTKOVÁ, Petra – TIŠLOVÁ, Renata. Konsolidace sádry – testování prostředků s organickými rozpouštědly

BÍLKOVÁ, Lenka – BARTL, Benjamin – URBÁNEK, Štěpán – HOLAKOVSKÁ, Libuše – KREJČÍ SLAVÍKOVÁ, Monika – ZAPLETAL, Martin. Směsi na bázi fosilních vosků pro restaurování voskových pečetí

SVOBODOVÁ, Eva – SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – KOPECKÁ, Ivana. Využití luminometru pro ověření přítomnosti plísní

RAPOUCH, Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit 136L

KUČKOVÁ, Štěpánka – SMIRNOVA, Tatiana. Proteiny v historických maltách – identifikace, kvantifikace a možnosti datování

KOZÁKOVÁ, Romana – GLAUNINGEROVÁ, Pavla – TRMALOVÁ, Olga. Podmalby ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea – fyzický stav sbírky, tvorba atlasu poškození a preventivní péče

MODRÁČKOVÁ, Dana – DUŠEK, Libor – PEJCHOVÁ, Lucie – VÁVRA, Jiří. Soubor podmaleb na skle v zrcadlových rámech v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Historie a restaurátorský zásah

KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KAVANOVÁ, Mária – ŠEFCŮ, Radka – RANDÁKOVÁ, Simona – KOHOUTKOVÁ, Martina – MSALLAMOVÁ, Šárka – BLAŽKOVÁ, Gabriela. Charakterizace povrchových úprav kachlů a reliéfů z hradčanských paláců a identifikace zdrojů poškození glazur

KAHOUN, Martin. Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou

VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem – průzkum a restaurování po požáru

RŮŽIČKA, Jan. Restaurování fragmentu litinového zábradlí Místodržitelského letohrádku v Královské oboře v Praze


Obsah: 1 . online číslo 2019

 

MACHAČKO, Luboš – MEDOVÁ, Dominika – VOLÁK, Jan. Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní

ŠUMBERA, Andrej. Restaurování bronzového pomníku Mistra Jana Husa

MIKULIČÁKOVÁ, Markéta – TULKA, Jaromír – PŘÍHODA, Jiří – ŠEVČÍK, Richard – MACKŮ, Jiří. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu

BENEŠOVÁ, Marie – KUMPOVÁ, Ivana – VOPÁLENSKÝ, Michal – VAVŘÍK, Daniel. Využití tomografie při průzkumu poškozeného pergamenového svitku z roku 1665

HOUSKA, Ivan. Vznik stříbrných soch pro náhrobek sv. Vojtěcha do katedrály sv. Víta v Praze