Archiv

Obsah: 1. online číslo 2021

 

DĚCKULÁČEK, Martin – DOSTÁL, Tomáš – DOSTÁLOVÁ, Kateřina. Průzkum a restaurování skříně na paramenta

HLADKÝ, Pavel – HANUS, Radek – KODIŠOVÁ, Lucie – JUNGMANNOVÁ, Kamila – TROJEK, Tomáš. Restaurování drahokamové výplně relikviáře na mitru sv. Eligia

KOUŘILOVÁ, Lucie. Neinvazivní průzkum obrazu Čtenář Dostojevského od malíře Emila Filly

MÍČEK, František – PROKEŠ, Radek – TROJEK, Tomáš – BURSÁK, Daniel. Experimentální rentgenfluorescenční skenovací analyzátor v Muzeu hl. m. Prahy

MATYSOVÁ, Marie – NEORALOVÁ, Jitka – BLECHA, Tomáš – VÁVROVÁ, Petra. Zpracování a zpřístupnění digitální dokumentace specifických prvků knihovních jednotek – Využití grafických úprav při nedestruktivním a neinvazivním zkoumání knihovních jednotek

DUDIČOVÁ, Dorota – SVOBODOVÁ, Eva – KOPECKÁ, Ivana. Derivatizace modelových vzorků přírodních polymerů podobného složení pro FTIR spektrometrickou analýzu


Obsah: 2. online číslo 2020

 

ŠEFCŮ, Radka – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – HRICKOVÁ, Kateřina – BAJEUX KMONÍČKOVÁ, Martina. Andrea della Robbia – dílna: Materiálový průzkum reliéfní glazované terakoty

MÍČEK, František – FIALOVÁ, Anna – KUČEROVÁ, Irena. Odstraňování graffiti z mozaikového skla

NOVÁK, Michal. Problematika testování injektážních malt

BAJEUX KMONÍČKOVÁ, Martina – ĎUROVIČ,  Michal. Vliv způsobu srážení košenily na vlastnosti karmínového laku

KREJČÍ,  Jan – ŠKRDLANTOVÁ, Markéta – DRÁBKOVÁ, Klára – BUREŠ VÍCHOVÁ, Jana. Vlastnosti adheziv z hlediska podlepování historických textilií

ŠOVAR, Veronika – NAGYOVÁ, Dominika – KOSOVÁ, Lenka – STANĚK, Pavel. Konzervace a průzkum souboru textilních nálezů ze hřbitova při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

ZUBOVÁ, Anna – HUMPOLÁKOVÁ, Karin – STRAKA, David – SMIRNOVA, Tatiana – CEJNAR, Pavel – KUČKOVÁ, Štěpánka. Rychlé proteomické rozlišení zvířecích chlupů pomocí hmotnostní spektrometrie

FORET, Lukáš – SELUCKÁ, Alena. Zhodnocení těsnosti muzejních vitrín na principu měření koncentrace CO2

KOCMAN, Tomáš. Obecná specifika konzervování-restaurování sbírkových předmětů oboru Městská hromadná doprava Technického muzea v Brně

Nerecenzované příspěvky

SVOBODOVÁ, Ljuba – AL SAMSAMOVÁ, Nagla – KLOUŽKOVÁ, Alexandra. Metody doplňování ztrát u fajánsového zboží z hradčanských paláců

KUTMANOVÁ, Lenka. Prevence a péče o sádrové objekty

FÓRUM

Ochrana kulturního dědictví během pandemie onemocnění COVID-19

SELUCKÁ, Alena. Zásady a opatření pro zabezpečení předmětů kultrního dědictví

JIRÁSEK, Pavel. Měření teploty zaměstnanců a návštěvníků muzea jako preventivní opatření v boji s COVID-19

Zprávy – informace – literatura

ĎUROVIČ, Michal. Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14. – 16. století. Helena Daňková, Štěpánka Chlumská, Radka Šefců (eds.)

PŘÍHODA, Jiří. Připravuje se vydání e-knihy: Znehodnocování a ochrana materiálů proti vlivům prostředí

FRICOVÁ, Jana. FUTURE TALKS 019


Obsah: 1. online číslo 2020

 

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – SELUCKÁ, Alena. Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

KOUKALOVÁ, Lucie – ĎUROVIČ, Michal – DRÁBKOVÁ, Klára – KREJČÍ, Jan. Vliv dýmování na vlastnosti celulózových a proteinových materiálů

KALIŠOVÁ, Lucie. Restaurování porcelánové sestavované vázy

LIMPOUCH, Ondřej – DRÁBKOVÁ, Klára – ĎUROVIČ, Michal. Návrh technologie konzervování skeletu plejtváka in situ

RAPOUCH, Karel – SELUCKÁ, Alena – LUKAS, Jiří. Rekonzervace souboru denárů Boleslava II.

 


Nerecenzovaná – informativní část FKR 2019

 

Nerecenzované příspěvky + informativní část časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2019


Obsah: 2 . online číslo 2019

 

DVOŘÁK, Luděk. Průzkum a výsledky barevnosti povrchových úprav exteriéru objektu Libušín

ŠEFCŮ, Radka. Japonské dřevořezy Kacušika Hokusaie. Neinvazivní identifikace barviv a pigmentů

TRMALOVÁ, Olga. Technologie portrétních miniatur na slonovinové destičce

CHALUPOVÁ, Jana. Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů

ZÍTKOVÁ, Petra – TIŠLOVÁ, Renata. Konsolidace sádry – testování prostředků s organickými rozpouštědly

BÍLKOVÁ, Lenka – BARTL, Benjamin – URBÁNEK, Štěpán – HOLAKOVSKÁ, Libuše – KREJČÍ SLAVÍKOVÁ, Monika – ZAPLETAL, Martin. Směsi na bázi fosilních vosků pro restaurování voskových pečetí

SVOBODOVÁ, Eva – SÝKOROVÁ, Hana – KADAVÁ, Jana – KOPECKÁ, Ivana. Využití luminometru pro ověření přítomnosti plísní

RAPOUCH, Karel. Identifikace polymerů v interiéru Škody Favorit 136L

KUČKOVÁ, Štěpánka – SMIRNOVA, Tatiana. Proteiny v historických maltách – identifikace, kvantifikace a možnosti datování

KOZÁKOVÁ, Romana – GLAUNINGEROVÁ, Pavla – TRMALOVÁ, Olga. Podmalby ve sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea – fyzický stav sbírky, tvorba atlasu poškození a preventivní péče

MODRÁČKOVÁ, Dana – DUŠEK, Libor – PEJCHOVÁ, Lucie – VÁVRA, Jiří. Soubor podmaleb na skle v zrcadlových rámech v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Historie a restaurátorský zásah

KLOUŽKOVÁ, Alexandra – KAVANOVÁ, Mária – ŠEFCŮ, Radka – RANDÁKOVÁ, Simona – KOHOUTKOVÁ, Martina – MSALLAMOVÁ, Šárka – BLAŽKOVÁ, Gabriela. Charakterizace povrchových úprav kachlů a reliéfů z hradčanských paláců a identifikace zdrojů poškození glazur

KAHOUN, Martin. Konzervace zlomku hunského kotle z Milotic nad Opavou

VANÍČEK, Petr. Granátometné pušky s křesadlovým zámkem – průzkum a restaurování po požáru

RŮŽIČKA, Jan. Restaurování fragmentu litinového zábradlí Místodržitelského letohrádku v Královské oboře v Praze


Obsah: 1 . online číslo 2019

 

MACHAČKO, Luboš – MEDOVÁ, Dominika – VOLÁK, Jan. Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní

ŠUMBERA, Andrej. Restaurování bronzového pomníku Mistra Jana Husa

MIKULIČÁKOVÁ, Markéta – TULKA, Jaromír – PŘÍHODA, Jiří – ŠEVČÍK, Richard – MACKŮ, Jiří. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu

BENEŠOVÁ, Marie – KUMPOVÁ, Ivana – VOPÁLENSKÝ, Michal – VAVŘÍK, Daniel. Využití tomografie při průzkumu poškozeného pergamenového svitku z roku 1665

HOUSKA, Ivan. Vznik stříbrných soch pro náhrobek sv. Vojtěcha do katedrály sv. Víta v Praze