Redakční rada

K 1. 7. 2010 byla ředitelem TMB Ing. Vlastimilem Vykydalem jmenována nová redakční rada FKR v tomto složení:

  • Ing. Ivo Štěpánek (TMB) vedoucí redakční rady
  • Ing. Pavel Jirásek (soukromý sektor) člen redakční rady
  • Ing. Jan Josef (NPÚ, delegát KKR AMG) člen redakční rady
  • Doc. Petr Kuthan, akad. soch. (Národní galerie) člen redakční rady
  • Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (Masarykova univerzita) člen redakční rady
  • Mgr. Pavla Stöhrová (TMB) tajemnice redakční rady

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG jako poradní orgán redakční rady publikace na zasedání výboru Komise dne 6. 9. 2010 jmenovala svého delegáta do redakční rady, a to Ing. Jana Josefa. Podrobnější profily členů redakční rady a jejich afilace je uvedena v souboru ke stažení: