Redakce

Redakce

Editorka: Ing. Alena Selucká
Redaktorky: Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Jana Fricová
Technická spolupráce: Eva Řezáčová
Překlady: Mgr. Lenka Zimková
Jazyková redakce: Bc. Lenka Máčalová

Redakční rada

Ing. Ivo Štěpánek (vedoucí redakční rady)
Ing. Pavel Jirásek
Ing. Jan Josef
doc. Akad. sochař Petr Kuthan
prof. RNDr. Jiří Příhoda,
Mgr. Pavla Stöhrová (tajemnice, redaktorka)
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Ing. Radka Šefců
Akad. mal. Igor Fogaš

Odborná spolupráce

Rada a Výbor Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky