Pracoviště

Metodické centrum konzervace je integrální součástí Technického muzea. Vedoucí MCK je jedním z náměstků TMB. Samotné MCK se skládá z několika součástí.