Dokumenty

Toto místo je určeno ke stažení dokumentů týkajících se činnosti TMB-MCK. V současné době jsou zde umístěny tři vládní rozhodnutí, podle kterých vláda ČR podpořila projekt Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně. Můžete tu najít také Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR. Také plánujeme zveřejnit recenzovanou bibliografii k oblasti ochrany kulturního dědictví ve vhodném formátu, a další dokumenty související s akcemi pořádanými TMB-MCK.

Dokumenty ke stažení

Koncepce rozvoje MCK TMB 2021-2027

1,04 MB, application/pdf

Plán MCK na rok 2017

579,79 KB, application/pdf

Koncepce činnosti MCK 2012-2016

238,80 KB, application/pdf

Obecná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v TMB

437,45 KB, application/pdf

Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR

151,17 KB, application/pdf

Doporučení KKR AMG pro zadávání veřejných zakázek na ko-re zásah

1,54 MB, application/pdf

Usnesení vlády ČR č. 216 (řešení situace povodněmi zasažených dokumentů)

31,02 KB, application/pdf

Usnesení vlády ČR č. 40 (o aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury)

23,47 KB, application/pdf

Usnesení vlády ČR č. 87 (o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003–2008)

22,34 KB, application/pdf