Slovník oboru konzervování-restaurování

Online vyhledávání

abrazivní pastaabrasive paste
acetát celulózycellulose acetate
achát (odrůda křemene)agate
achát mechovýmoss agate
achát zříceninovýruin agate
achátové skloagate glass
adenosintrifosfát (ATP)adenosine triphosphate (ATP)
akantit - Ag2S acanthite
akrotérion, architektonická plastika (antika)acroterion
akrylová barvaacrylic paint
akrylová pryskyřiceacrylic resin
akrylovýacrylic
aldehydyaldehydes
alkalicko-kyanidový vodný roztok alkaline cyanide aqueous solution
alkydové pryskyřicealkyd resins
alpaka (pakfong; asi 21% Zn a 14% Ni)nickel silver
amalgám, amalgamamalgam
amfoterníamphoteric
anoda galvanickágalvanic anode
anoda obětovanásacrificial anode
anodická oxidaceanodic oxidation
anodická reakceanodic reaction
anodický oxidový povlakanodic oxide coating
anolytanolyte
anorganické pojivoinorganic binder
antimonantimony, Sb
apoštolapostle
apsidaapse
ARA = anizotermický rozpad austenitunonisothermal austenite decomposition
archeometriearchaeometry
archivace filing
arzenit železairon arsenite
asfaltbitumen
austenitaustenite
austenitická litinaaustenitic cast iron
austenitické oceliaustenitic steels
Automobil Škoda Favorit 136LVehicle Škoda Favorit 136L
azbestasbestos
bainitbainite
bakterie redukující síranybacteria reducing sulphates
barevná retušcolour retouching
barevné kovynon-ferrous metals
barevné nátěry dřevacoloured varnishes of wood
barevné zapouštěníhot wax painting
baroko, barokníbaroque
barva, nátěrpaint
barvení azobarvivyazoic dyeing
barvení emailovými barvamienamel painting
barvení kovůmetal coloration
barvení kyselými barvivyacid dyeing
barvenídying
barvířská lázeňdye bath
barvivadyes
běloba olovnatáwhite lead
benztriazol, benzotriazolbenzotriazole
besemerování, besemerizaceBessemer process
Bessemerův konvertorBessemer acid converter
betlém s jesličkamiNativity scene
betlémthe nativity scene
betonconcrete
bez zápachuodourless
bezbarvýcolourless
bezpečnostní opatřeníprecautions
bílá skalicewhite vitriol, zinc sulphate ZnSO4
biologicky odbouratelnýbiodegradable
biologičtí škůdcibiological pests
bitumen, živicebitumen, asphalt
bižuteriejewellery
bižuterní průmysljewellery industry
blednutífading
bledý, světlýpale
bobtnáníswelling
bobtnavostswelling power/capacity
bod křehnutíbrittle point
bod tavení/ tánímelting point
bod tuhnutí (odlitku)solidification point
bod varuboiling point
bod vzplanutíflash point
bohatá výzdoba granulací rich granulation decoration
boj proti škůdcůmpest control
boritan draselnýpotassium borate
boritanborate
boritová modřwoad (w??d)
bradaticeadze (Br.E.)
Bresleho metodathe Bresle method
březová kůrabirch bark
břídliceslate
brnění(a suit of) armour
bronz aluminiovýaluminium bronze
bronz arzenovýarsenical bronze
bronz berylliovýberyllium bronze
bronz cínovýtin bronze
bronz fosforovýphosphor bronze
bronz olověnýleaded bronze
bronz uměleckýartisan bronze
bronzbronze
bronzová patinabronze patina
broušení diamantůdiamond cutting
broušení drahokamůgem cutting
broušení faset/ fasetování (drahokamu)facetting
broušení pískovým papíremsanding
broušenícutting
broušenígrinding
brousící pás, brusný pásabrasive belt
brožbrooch /br??t?/
brus, brusný kotoučgrindstone
brusivoabrasive
bruskagrinding machine
brusný kotoučgrinding wheel
brynýrbrowning, blueing
brynýrování, hnědění (oceli)browning
brynýrováníbluing, blueing
buben čistícítumbling barrel
buňka elementárníelementary cell
buňkacell
čakan cizelovacípunch
částečnýpartial
částiceparticles
cechguild [g?ld]
cechovní číšeguild goblet
cejchovánícalibration
čelenka, diadémdiadem, headdress
cementace (oceli, nauhličení plus kalení)case-hardening, carburising (Br. English)
cementační peccarburising furnace
cementit sekundárnísecondary cementite
cementitcementite
cementovánícementing
cercerium Ce
cerezínceresin
černění (kovářské)smith's black oxide
černění blackening, black oxidation, blueing (gunmaking)
černění oceli za studenacold blueing
černění oceli za teplahot blueing
černěnýblackened
červotočwoodworm
cesiumcaesium Cs, cesium
český granát v muzejních sbírkáchBohemian garnet in museum collection
český granátBohemian garnet
český granátový šperkBohemian garnet jewellery
Český rájBohemian Paradise
chalkantit, skalice modrá, síran měďnatýcopper sulphate
chalkozín - Cu2S chalcocite
charakteristická příměs chromucharacteristic admixture of chromium
chelaton III.disodium EDTA
Chelaton IIIComplexon III
chemická a fyzikální analýza polymerůchemical and physical analysis of polymers
chemická rovnováhachemical equilibrium
chemicky neupravovanéchemically unprocessed
chemický vzorec pyropuchemical formula of pyrope
chemiluminiscencechemiluminescence
chlor obsahující plyny chlorine-containing gases
chlorargyrit - AgCl chlorargyrite
chlorid rtuťnatýmercury (II) chloride
chlorid rtuťnýmercury (I) chloride
chlorid sodný sodium chloride
chlorid stříbrný silver chloride
chlorid železitýiron (III) chloride, iron perchloride
chlorid/oxid železnatýferrous chloride/oxide
chloridová sůlchloride salt
chloridové aniontychloride anions
chlornan sodnýsodium hypochlorite
chromatografie na ionexech (IEC)ion exchange chromatography
chromatografie plynová (GC)gas chromatography
chromatografie pyrolitická plynová (PyGC)pyrolysis gas chromatography
chromatografie tenkovrstvá (TLC)thin layer chromatography
chromatografie vysoce účinná kapalinová (HPLC)high performance liquid chromatography
chromatografiechromatography [kr??m?t?gr?fi], from Greek
chromatogramchromatogram
chromátováníchromate conversion coating
chronoampérometrie chronoamperometry
cín (slitina s olovem)pewter
cín anglickýEnglish pewter
cín indickýzinc metal
cíntin Sn
cínatá sůlstannous salt
cínatýstannous
ciničitanstannate
ciničitýstannic
činidlo dispergačnídispersing agent
činidlo komplexotvornécomplexing agent
činidloagent
cínová slitina (80-90% Sn a 10-20% Pb) s olovemold pewter, ancient pewter
cínovánítinning
číše, pohár, pohárek (se stopkou)goblet
číselník (ukazatel)dial
číselník hodinclock face
číselník počitadlacounter dial
číselník telefonu (vytáčecí)telephone dial
číselnýnumerical
číslo kyselostiacid number
čištění anodické (elektrolytické čištění)anodic cleaning
čištění kovůcleaning of metals
čištění povrchových úpravcleaning of the surface
čištění tryskáním broků/ brokováníshot blasting
čištění tryskáním pískusandblasting
čištění ultrazvukemultrasound cleaning
čištění vodouhydroblasting
čištěnícleaning
čistící prostředek (chem.), detergentdetergent
čistota prostředícleanliness of environment
čitelnost legibility
cizelovánírepoussage [répusáž], punching, chasing
článek (baterie), komůrka (lab. Přístrojů)cell
článek bimetalickýbimetallic cell
článek galvanickýgalvanic cell, voltaic cell
článek řetězuchain link
člunek (textil. prům.)shuttle
čpavekammonia
ctnosti a neřestivirtues and vices
čtyřmocenstvíquadrivelency
cyklododekancyclododecane
ďábel, čertdevil
damascénská ocelDamascus steel
damaskovánípattern welding
dárcedonor
datování radiokarbonovou metodouradiocarbon dating
datovánídating
dávkovačdosing device
dávkovánídosing
degradovaná akrylová pryskyřice degraded acrylic resin
dekoracedecorating
délka (míra)length
dělovinagunmetal, red brass (US)
démon, zlý duchdemon, daemon
depasivacedepassivation
depozitářstorage area
derivát celulózovýcellulose derivative
derivatizacederivatiozation
děrování piercing, perforation
desalinacedesalination
deska hodinového strojeclock plate
destilovaná vodadistilled water
detergent, chem. čistící prostředekdetergent
dezinfekcedisinfection
dezinfekcedisinfection
dezinsekcedisinfestation
diafragmadiaphragm
diagram transformační IRATTT diagram of isothermal decomposition of austenite
diagram MollierůvMollier diagram, enthalpy–entropy chart, the h–s chart
diagram potenciál - pHPourbaix diagram
diagram stavový Fe - Fe3C Fe - Fe3C phase diagram
diagram tahovýstress–strain curve
diagram transformacetransformation diagram
diagram transformační ARACCT diagram = continuous cooling transformation of austenite
diagram TTTisothermal transformation diagram
diapozitivslide
diatrémadiatreme
dimethyl sulfiddimethyl disulfide
dláto s plochým ostřímflat chisel
dlátochsel
dmýchadlo na vzduchair blower
doba bronzováBronze Age
doba železnáIron Age
dochovaný artefaktsurviving artefact
dochovanýsurviving
dohotovenífinishing, finish
doplňovánígap filling
dórský sloupDoric column
dozimetrdosimeter
draselno-vápenaté sklopotassium-calcium glass
drcenícrushing
drcený malachit crushed malachite
dřevotmelwood putty
drsnost povrchuroughness of surface
drtičkacrusher
duralduralumin
dusíknitrogen
Dvojitý ortogonální nastavitelný tomograf (TORATOM)Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph (TORATOM)
dýmovnicedisinfectant smoke
EDS EDS = energy-dispersive X-ray spectroscopy
EDTAEDTA = ethylenediaminetetraacetic acid
elektrolytická redukceelectrolytic reduction
elektrolytické čištěníelectrolytic cleaning
elektrolytické leptáníelectrolytic etching
elektrolytické leštěníelectrolytic polishing
elektrolytické vybarvováníelectrolytic colouring
elektrolytický roztokelectrolytic solution
elektronelectron
elektronová mikroanalýzaelectron microanalysis
eloxování, ochrana elektrolytickou oxidacíanodizing, anodising (UK, Australia)
emailenamel
emulgátoremulsifier
eneolitthe Eneolithic Age, Bronze Age, Chalcolithic Age
energetická náročnostenergy performance , energy consumption (spotřeba)
Energiově disperzní spektrometrieEnergy dispersive spectrometry
enzymatické štěpeníenzymatic digestion
epoxidová pryskyřice (NYL-1)epoxy resin
epoxidová pryskyřiceepoxy resin
erozeerosion
etylenoxidethylene oxide
eutektický bodeutectic point
eutektikumEutectic system
evangeliumgospel
exponátexhibit
expoziceexhibition
expoziční prostředíexhibition environment
fajánsfaience
faktis (pryž)factice
falzifikátforgery, forged
feritferrite
fermež (ředidlo do barvy)varnish
filigránfiligree
fosfatizace, viz fosfátováníphosphate conversion coating
fosfatizační lázeňphosphating bath
fosfátováníphosphate conversion coating
fotometriephotometry
frézování obkročné straddle milling
frézování rovinné plain milling
frézování sousledné parallel milling
frézování odvalovací hobbing
frézování stupňovéstep milling
frézovánímilling
funeráliegrave goods
funkční průduchyfunctional vents
fúze (technika granulace)fusing (granulation technique)
gallotaningallotannin
galvanoplastikaelectrotyping, galvanoplastic sculpture, galvanoplasty
gemologická identifikacegemological identification
generální opravageneral repair
glazuraglazes
gotické zlatnictvígothic goldsmithery
grafická úpravagraphic editing
grafitgraphite
grafittigraffitti
granátgarnet
granátometgrenade launcher
granátová sklovinagarnet glass
granátový šperkgarnet jewellery
granulace, zrnění granulation
granulacegranulation
granulky, granule granules
gravimetriegravimetry
gravírování engraving
gumarubber
gutaperčagutta-percha
hexametafosforečnan sodný, tripolyfosforečnan sodnýsodium triphosphate
hisorické textiliehistorical fabrics
historické maltyhistorical mortars
historicky významný, dějinnýhistoric
historický závithistorical thread
historickýhistorical
historiehistory
hlaviště kolečkové kulovnicewheellock rifle butt
hlavní legující prvek major alloying element
hlubotiskgravure printing, intaglio p.
hmotnostní spektrometriemass sprectrometry
hmotnostní spektroskopiemass spectroscopy
hmotnostní úbytekmass decrement
hmotnostního úbytku, metodamethod of mass decrement
hnědění železabrowning of iron
hoblováníplaning
hoblovkaplaner
hodinářstvíclock and watch making
hodnota, cena, významvalue
holenice/ náholenice (část brnění)greave
honováníhoning
houba železnásponge iron, direct reduced iron
houslařstvíviolinmaking
houževnatost lomováfracture toughness
houževnatost vrubovánotch toughness
houževnatosttoughness
hranice zrngrain boundaries
hřbet knihybook spine
hřebenový hrací strojekcomb music box
hrubé pilovánírough filing
hunské kotleHunnic cauldrons
hydrolýza korozních produktůhydrolysis of corrosion products
hydrolýzahydrolysis
hydroxidhydroxide /ha??dr?ksa?d/
identifikace českého granátuidentification of Bohemian garnet
identifikaceidentification
ikonografické pramenyiconographic references
ikonostasiconostasis, pl. Iconostases
imitace českého granátuimitation of Bohemian garnet
impregnace dřevawood waterproofing
impregnacewaterproofing
in situin situ
indukčně vázané plazmainductively coupled plasma
Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)Fourier transform infrared spectrometry (FTIR)
infračervená spektrometrieinfrared spectrometry
Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
Infračervená spektroskopieInfrared spectroscopy
inhibitor korozecorrosion inhibitor
injektážní maltyinjection grouts
inkluzeinclusion
inkrustaceencrustation, incrustation
inkrustaceincrustation
inkrustována kostíincrusted by bone
inlej (z angl.) tauzování (tauzie, taušování, taušírování)inlaying
intarzie (malba dřevem)intarsia (a form of wood inlaying)
intermediát (tisk použitý jako matrice pro další reprodukci)intermediate (an)
iónský řádthe Ionic order
iónský sloup (iónský řád)Ionic column (the Ionic order)
iontoměničion-exchange polymer
IRA = izotermický rozpad austenituisothermal decomposition of austenite
irizující povlak iridescent films
japonské dřevořezyJapanese woodblock prints
jednofázová mosazsingle-phase brass
jelenicedeerskin
jemné vyleštění soft burnishing
kalafunarosin, colophony, Greek pitch
kalamínsmithsonite
kaleníquenching
kamnářské kachlestove tiles
karbonyl sulfid carbonyl sulphide
karboxylátycarboxylates
kaše vápennálime putty
keprtwill
keramikaceramics
keramikapottery
kladívko cizelovacíchasing hammer
klavírpiano
klíhglue
klihglue
kolečková kulovnicewheellock rifle
koloidní pájenícoloidal or eutectic soldering (granulation technique)
kombinovaná sestava pro digitální radiografiiradiography cabin
kombinované materiálycombined materials
konfokální mikroskopieconfocal microscopy
konopná tkaninahemp fabric
konsolidaceconsolidation
konverzní povlakyconversion coatings
konzervace a restaurováníconservation and restoration
konzervace archeologických nálezůconservation of archaeological findings
konzervace preventivnípreventive conservation
konzervace sanačníremedial conservation
konzervace slitin kovůconservation of metal alloys
konzervaceconservation
konzervaceconservation
konzervátorská praktikaconservation-restoration practical training
konzervátorský průzkumconservation investigation
konzervování a restaurování granátových šperkůconservation and restoration of garnet jewellery
konzervování-restaurování puškyconservation-restoration of the grenade launcher
konzervování-restaurování textilutextile conservation-restoration
konzervování-restaurováníconseravtion-restoration
kopálcopal
korodující ocel (nízkolegovaná ocel s řízenou korozí)weathering steel
koroze aktivníactive corrosion
koroze bakteriálníbacterial corrosion
koroze bodovápitting, pitting corrosion
koroze celkovágeneral corrosion
koroze galvanickágalvanic corrosion
koroze mezikrystalová (interkrystalová)intergranular corrosion
korozní agresivitacorrosion aggression
korozní náletycorrosion spots
korozní produkty kovůcorrosion products of metals
korozní vrstvy, krustycorrosion layers, crusts
košenilacochineal
kostraskeleton
kov BritaniaBritannia metal
kov feromagnetickýferromagnetic metal
kov neželeznýnon-ferrous metal
kov žáruvzdornýrefractory metal
kované/tepané za studena cold working
kování je řezáno v železegarniture is from cut iron
kovánígarniture
kováníhardware, builder's hardware
kovárnasmithy
kovářsky zpracovaný povrchblacksmith-processed surface
kovolitecká dílnametal-casting workshop
kovolitectvímetal-casting
kovorytectvímetal engraving
kovotepectvímetal beating
kovotlačitelstvímetal spinning, metal turning
kovová měď metallic copper
kovová matricemetallic substrate
kovový artefaktmetal artefacts
kozervace plastůconservation of plastics
kožešinafur
křehkost (oceli)brittleness (of steel)
křehkýbrittle
krepelína (protective) mesh
kreveliron glance
křídla retabulapanel wings
kriminalistikacriminalistics
krizové a mimořádné událosticrises and emergencies
krusta, povlakcrust, coating
kujná litina (temperovaná)malleable cast iron
kujný, kovatelnýmalleable
kultura zvoncovitých pohárůBell Beaker culture
kulturní dědictví hmotnétangible cultural heritage
kulturní dědictví movitémovable cultural heritage
kulturní dědictví nehmotnéintangible cultural heritage
kulturní dědictví nemovitéimmovable cultural heritage
kulturní dědictvícultural heritage
kvašgouache
kyselina dusičnánitric acid
kyselina fosforečnáphosphoric acid
kyselina salycilová2-hydroxybenzoic acid
kyselina siřičitá H2SO3sulphurous acid
kyselina sírová H2SO4 sulphuric acid
kyselina sírovásulphuric acid
kyselinotvorné materiály acidic material
lak lihovýspirit varnish
lak olejopryskyřičnýoleoresinous varnish
lak polyurethanovýpolyurethane varnish
lak zaponový(nitro) cellulose lacquer, Zaponlack
lakvarnish
lakovánívarnishing
langobardské pohřebištěLangobard burial site
lanolinlanolin
lapovánílapping
laserové čištěnílaser cleaning
latexlatex
ledeburitledeburite
legováníalloying
lepení kovůmetal bonding
lepidlo akrylátovéacrylic adhesive
lepidlo disperznídispersion adhesive
lepidlo epoxidovéepoxy adhesive
lepidlo kontaktnícontact adhesive
lepidlo kyanoakrylátovécyanoacrylate adhesive
lepidlo polyesterovépolyester adhesive
lepidlo polyuretanovépolyurethane adhesive
lepidlo roztokovésolvent-based adhesive
lepidlo silikonové elastomerníelastomeric silicone adhesive
lepidlo tavnéhot-melt adhesive
lepidloadhesive
leptyetching
leštění broušenímabrasive polishing
leštění, jemné (na zrcadlový lesk)fine polishing
leštěníburnishing (metals)
leštěnípolishing
leštítko (nástroj na leštění tlakem)burnisher
lidová kulturafolk culture
lidový šperkfolk jewellery
lihový lakspirit varnish
lihový roztokspirit solution
lineární voltametrie (LSV) linear sweep voltammetry
lisovadlo (lisovník a lisovnice)complete die
lisování tlakovépressure forming
lisování zastudenacold pressing
lisování zateplahot pressing
lisovánípressing
lisovnice (spodek razicího nástroje)counter-die
listrlustre
liteřinatype metal
lití odstředivécentrifugal casting
lití pod tlakemdie casting
lití, odlévánícasting
litina bíláwhite cast iron
litina šedágrey část iron
litinacast iron (containing 2-6% of carbon)
litinacast-iron
litoponlithopone
liturgický šperk a předmětylituragical jewellery and objects
lomový způsob těžbyquarry mining
louh bělícíbleaching lye
louhlye
Lumbeho zahrada Pražského hradu Lumbe´s garden
luminiscenceluminiscence
luminometrluminometer
lůžko prstenu pro drahokamybezel
lyofilizačnílyophilisation (freeze dry)
macerovatmutilate
malba leptempainting & etching
maltymortars
mapovánímapping
martenzitmartensite
martenzitická oblast, oblast martenzitumartensite area
mastek (klouzek, křemičitan hořečnatý)french chalk
mastixmastic
měď arzenováarsenical copper
měďcopper
měděná rudacopper ore
měděné plíškycopper plates
měděnícopper plating
měděnkaverdigris
mědikoveccoppersmith
měření chloridových iontůchloride ion measuring
měřenímeasurement (hodnoty)
měřenímeasuring (proces)
merkurosulfátová elektroda MSE = mercury sulfate electrode
metalizacemetallizing
metalografické výbrusymetallographic samples (Br. E.), m. specimens (Am.E.)
metalografiemetallography
meteoritmeteorite
metoda siřičitanováalkaline sulfite method (North and Pearson, 1975)
metoda ztraceného voskulost wax method
metrický závitISO metric screw thread
mez kluzuyield point, yield strength
mez pevnosti v tahuultimate tensile strength
mez únavyfatigue limit
mezikrystalové praskáníintergranular embrittlement
mikrosbíječkamicro-jackhammer
mikrotryskánímicroblasting
mikrotvrdostmicrohardness, microindentation hardness
mincovna, královskároyal mint (The Royal Mint - UK)
mincovnamint
modření železablueing (bluing) of iron
modul pružnosti v tahuYoung's modulus
Mohsova stupniceMohs scale of mineral hardness
mokré čištěníwet cleaning
molekulární hmotnost polymerumolecular weight of polymer
molekulární hmotnostmolecular weight, molecular mass
moletacolour disk, colour runner
montované kování (u prachovnice)assembled garniture
mor cínovýtin pest, tin disease, tin leprosy
moření dřevastaining
mořidlomordant
mosaz bíláwhite brass
mosaz jednofázovásingle-phase brass
mosaz žlutáyellow brass
mosazbrass
mrazící kontejnerfreezing box
Múzeum mesta BratislavyBratislava City Museum
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad NisouMuseum of glass and jewellery in Jablonec nad Nisou
mýdlo olovnatélead soap, diachylon
nádoby z mědi a bronzucontainers from copper and bronze
náhražky českého granátusubstitutes of Bohemian garnet
naleziště českého granátudeposits of Bohemian garnet
nanést impregnační vrstvuapply a waterproof coaitng
nano-keramickýNano-ceramic
nano-technologieNanotechnology
napodobeninaimitation
národní kulturní památka Libušínnational cultural monument Libušín
Národní muzeumNational Museum
národopisné sbírkyethnographic collections
nástroj ražebnípunching tool
nástrojtool
nástroje diamantovédiamond tools
náušnice hrozníčkovégrape cluster earrings
náušnice kruhovitéhoop earrings
náušniceearrings
nebělená konopná tkaninaunbleached hemp fabric
nedestruktivní metodynon-destructive methods
nedestruktivní průzkum slitin kovůnon-destructive survey of metal alloys
nedestruktivní průzkumnon-destructive survey
nedestruktivní zkoumání knihovních fondůnon-destructive research of library fonds
nedostatečné proudění vzduchulack of airflow/ insufficient airflow
neinvazivní metodynon-invasive methods
neinvazivní metodynon-invasive techniques
neinvazivní průzkumové metodynon-invasive examination techniques
nemoc bronzubronze disease
neodstranitelnostirremovability
nerovný (povrch)uneven (surface)
nerozpustnýinsoluble
nesosilikátynesosilicates
nielloniello
niklovánínickel coating, nickel plating
nitrát celulózycellulose nitrate
nízkotlaké plazmalow pressure plasma
novodobé slitiny kovůmodern metal alloys
novogotikaNeo-gothic
novolaky (pryskyřice formaldehydové)resins
nýtrivet
nýtování přeplátovánímlap riveting
nýtování za studenacold riveting
nýtování za teplahot riveting
nýtováníriveting
objemvolume
obkladypoultices
Oblastní muzeum MostRegional Museum and Gallery in Most
obnova renewal
obrábění dřevawoodworking
obrábění kovumetalworking
obrábění za studenacold working
obrábění za teplahot working
obráběníworking
obráženíshaping
obrušováníabrasion
ocel korozivzdornástainless steel
ocel svářkováwrought iron
ocelsteel
ocelová drťsteel wire blasting medium
ochrana anodickáanodic protection
ochrana katodickácathodic protection
ochrana kulturního dědictvícultural heritage preservation
ochranaprotection
ochranný povlakprotective coating
ocílkafire iron
octan sodnýsodium acetate
oděvní doplňkyaccessories
odlévání (odlitků)casting
odlévání kovůcasting of metals
odlévání kovůmetal casting
odlévání kovůmetal casting
odlévání šperkůjewelry casting
odliteka cast
odlitekcast
odmaštěnídegreasing
odmašťování párouvapour degreasing
odmašťování plamenemflame cleaning (chem.)
odmašťování rozpouštědlysolvent cleaning, s. degreasing
odmašťovánídegreasing, grease extraction (removal)
odmašťující roztokydegreasing solutions
odolnostresistance
odolný proti UV zářeníUV resistant
odrezovánírust removal
odsolenídeionization
odstraněná lepidla adhesive elimination
odstranění okujídescaling
odstranění stop okujíscale traces removal
odzinkování mosazibrass dezincification
odzinkovánídezincification
ohýbání bending
okuje(iron) scales
olej lněnýlinseed oil
olej minerálnímineral oil
olej vysychavýdrying oil
olejopryskyřičné lakyoleoresinous varnish
olejové lakyoil varnishes
olovolead
omílání v bubnubarrel tumbling, tumbling
omílánígrinding
omítkyplasters
opatřit vodoznakemwatermark, v.
optické spektrum inkluzeoptical spectrum of inclusion
organická rozpouštědlaorganic solvents
organické lakyorganic varnishes
organicky modifikované silikáty (ORMOCER)organically modified ceramic
organicky modifikovanýorganically-modified
organický povlakorganic coating
organolit (nerost nebo hornina, geol.)organolite
organosilanyorganosilanes
osekáváníchipping off
ošetření provéstcarry out treatment
ošetření, způsobtreatment method
ošetřenítreatment
osvětová činnosteducational activities
otryskáváníblast cleaning
otryskáváníblasting
ovčí vlnasheep’s wool
ověření pravosti drahých kamenůgemstone authentication
ověřováníverification
oxid měditý Cu2O3copper (III) oxide, dicopper trioxide
oxid měďný Cu2Ocopper (I) oxide, dicopper oxide
oxid stříbrasilver oxide
oxid uhelnatý CO   carbon monoxide, carbon oxide
oxid uhličitý carbon dioxide
oxid uhličitý CO2 carbon dioxide
oxid železitý Fe2O3iron (III) oxide [?a??n tra???ksa?d]
oxid železnatý FeOiron (II) oxide [?a??n da???ksa?d]
označení původudesignation of origin
ozokeritozokerite
páječka, pájka hov. (nástroj)soldering iron
pájené soldered
pájení, měkké(soft) soldering
pájení, tvrdébrazing, hard soldering (granulation technique)
pájenísoldering
pájka (materiál), pájecí kov solder
pájka cínovátin solder
pájka měkkásoft solder
pájka stříbrnásilver solder
pájka tvrdáhard solder, brazing solder
paličkovaná krajkabobbin lace
paličkováníbobbin
papírpaper
papírmašpapier-mâché
papírová podložkapaper base
parafínparaffin
parametry českého granátu parameters of Bohemian garnet
parametry chrompyropůparameters of chrompyropes
paraván(folding) screen
pasířstvígirdle-making [1]
pasivace kovumetal passivation
pasivace zinkuzinc passivation
pasivacepassivation
pasivační vrstvypassivation layers
pasivita kovumetal passivity
passivation capabilitypasivovatelnost
pasty a obkladypastes and compresses
patina neušlechtilá (divoká)verdigris (nepravá měděnka)
patina novodobámodern patina
patina uměláartificial patina
patina ušlechtilánoble patina
patinapatina (from Italian)
patinovánípatination
pec (vypalovací na keramiku apod.)kiln
pec komorová (sušárna)chamber kiln
pec kupolovacícupola furnace
pec šachtováshaft furnace
pec vysoká(blast) furnace
pečeťseal
pergamenparchment
pergamenparchment
perleťmother-of-pearls
perlitpearlite
pigment, barvivopigment
pigmentypigments
pilovánífiling
pískovačkasand blasting machine
pískování, otryskávání pískemsandblasting
pískovánísand blasting
plán záchranyrescue plan
plasmochemická metodaplasmochemical method
plasmochemické ošetřeníplasmochemical treatment
plasticky pojednat? treated three-dimensianally
plastikasculpture
plátěné podložky závěsných obrazůcanvas mats of hanging paintings
plátno (malířské)canvas
plazmochemické metodyplasmochemical methods
plech sheet metal
plechová programová deska (hracího stroje)metal bedplate
plejtvák malýminke whale
plísněmould
ploška, faseta (drahokamu)facet, facette
plstfelt
plynová chromatografie hmotnostní detekcígas chromatography with weight detection
plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS)Gas chromatography / Mass spectrometry
plynová chromatografiegas chromatography
PodkrkonošíRegion under the Krkonoše mountains
podlepováníbacking
podmalba na sklereverse painting on glass
podmalby reverse paintings
podmalby na skleunderpaintings on glass
podstavec (sochy), patice, podnožplinth
podstavecpedestal
pohár (bez ouška), odměrkabeaker
pohřební textil a doplňkyburial clothing and accessories
pohroma živelnánatural disaster
pojivová bázebinder
pokovené cínem/cínované plated with tin
pokovování autokatalytickéautocatalytic plating
pokovování imerzníimmersion plating
pokovováníplating
pokovovatplate
polarizační křivky polarisation plots
polštářek pozlacovačský, kystgilding
polutantypollutants
polyakrylátypolyacrylates
polyfosforečnanypolyphosphates
polymerní materiálypolymer materials
polymethakrylátypolymethacrylates
polysiloxanypolysiloxanes
polyurethanypolyurethanes
polyvinyl chloride (PVC)polyvinyl chloride
pomníkmonument
popouštěnítempering
porcelánpoercelain
porovnánícomparison
portrétní miniaturyportrait miniatures
poškození požáremdamage by fire
potašpotash
potenciál elektrodovýelectrode potential
potenciál oxidačně-redukčníoxidation reduction potential, redox potential
potenciál pasivačnípassivation potential
potenciál rovnovážný standardnístandard equilibtium potential
potenciál samovolný korozníspontaneous corrosion potential
potenciálpotential
potenciostatická redukce potentiostatic reduction
používaná recepturarecipe used
povlak chemickýchemical coating
povlak chromuchromium coating
povlak drahých kovůprecious metal coating
povlak elektrolytickýelectrolytic coating
povlak kadmiacadmium coating
povlak niklovýnickel coating
povlak slitiny paladium-niklpalladium-nickel coating
povlak žárový/ žáruvzdornýrefractory coating
povlak zinkuzinc coating
povlakcoating
povodeňflood, flooding
povrchová polychromiesurface polychrome
povrchově aktivní látka/činidlo/prostředeksurfactant
povrchové korozní produkty stříbra a mědi superficial silver and copper corrosion products
povrchové úpravy dřevasurface treatment of wood
povrchové úpravy keramických kachlůsurface treatments of ceramic tiles
požáryfires
pozdněgotické retabulumlate gothic retabulum, pl. retabula (z Lat.)
pozinkovánízinc plating
pozlacená sponagilded silver fibula
pozlacování = zlacenígilding
prachovnicepowder flask
právní ochrana českého granátulegal protection of Bohemian garnet
pravost českého granátuauthenticity of Bohemian garnet
Pražský hradthe Prague castle
předmět kulturního dědictvícultural heritage object/site
předúpravapre-preparation
předváděcí jízdydemonstration tours
přehyb na vaněflange
přehýbání (skládání do záhybů)folding
překližkaplywood
přeměňovače rzirust converters
přepětí elektrodovéelectrode overvoltage
přepětíovervoltage
preventivní konzervacepreventive conservation
príborycutlery
připalováníscorching (str. 40)
příprava lakůpreparation of varnishes
přírodní polymerynatural polymers
produkty sulfidu stříbrného silver sulphide products
protahování (kovů)drawing
proteinová aditivaproteinaceous additives
proteinyproteins
protikorozní ochranaanti-corrosion protection
proudová hustota korozní corrosion current density
proudová hustota limitnílimiting current density
proudová hustota pasivačnípassivation current density
proudová hustota výměnnáexchange current density
proudová hustotacurrent density
prsten biskupský/arcibiskupskýepiscopal ring
prstenring
průzkum barevnostiinvestigation of colourfulness
průzkum barevných vrstevinvestigation of the painted layers
průzkum poškozenídamage investigation
průzkumexamination
průzkuminvestigation
průzkumsurvey
průzkumy a analýzyinvestigation and analyses
prvková analýzaelemental analysis
prvková analýzaelemental analysis
pryskyřice alkydováalkyd resin
pryskyřice borovápine resin
pryskyřice damarovádamar
pryskyřice epoxidováepoxy resin
pryskyřice kopálovácopal resin
puškařstvígunsmithing
putovní výstavatravelling exhibition
pyroppyrope
pyroponosné rozsypypyrope placer deposits
pyxida, kalich na posvěcené hostiepyx
řada granulí umístěných vedle sebe juxtaposed row of granules
Ramanova spektrometrieRaman spectrometry
rašplovánírasping
ražba do kovupunching, stamping
ražba mincícoinage, minting
ražba reliéfníembossing
ražební /razicí matrice die
ražební /razicí patriceplate
razidlo číslicovénumber stamp
razidlo písmenovéletter stamp
razit mincemint coins
raznicedie
reálné podmínkyreal conditions
ředidlo barevpaint thinner
ředidlo pokovujících nátěrů (amylacetátové)banana oil :)
ředidlodillutant, dilluting agent
redukční vrcholy (píky)reduction peaks
rekonstrukcereconstruction
relikt, zbytek (látky)fragment (of a substance)
reliktrelic
relikviářreliquiary
řemeslná technikacraftsmanship technique
rentgenfluorescenční analýza X-fluorescence analysis
Rentgenová fluorescence (XRF)X-ray fluorescence (XRF)
rentgenová-difrakční analýzaX-ray diffraction (analysis)
rentgenově fluorescenční analýzax-ray fluorescence (XRF) analysis
rentgenově fluorescenční spektrometriex-ray fluorescence (XRF) spectrometry
repasovanýrefurbished
replika dřevěné pažbyreplica of wooden butt
restaurování podmalebrestoration of the underpaintings
restaurování voskových pečetírestoration of wax seals
restaurovánírestoration
rez (korozní produkt)rust
řezánísawing
řezbacarving
řezbářské dlátocarving chisel
řezbářstvícarving
řezná rychlostcutting speed
řízení plynůgas management
rolnadisc (str. 43)
rosný bodthe dew point
rovnice NernstovaNernst equation
rovnováha chemickáchemical equilibrium
rovnováhaequilibrium
rozklad pyritupyrite decay
rozpad austenitu na martensit teplemmartempering
rozpaddecomposition
rozpouštědlasolvents
rozpouštědlo organickéorganic solvent
rozpouštědlosolvent
rozpustnostsolubility
rozpustný v tukufat-soluble
rozpustný ve voděwater-soluble
rozpustnýsoluble
roztok okludovanýocclusion solution
roztoksolution
roztoky taninůtannin solutions
RTG fluorescenční spektrometr (XRF)X-ray fluorescence spectrometer (XRF)
RTG snímání X-ray scanning
rtuťmercury
ručně tištěnýhand-printed
ručně vyrobenýhand-made
ruční soustružnictvíornamental turning
rudaore
rukojeť, klikahandle
rumělka (pigment)vermilion
rychlořezná ocelhigh speed steel, HSS
rychlost koroznícorrosion rate
rýhovánígrooving
rytectvíengraving
rytíengraving
ryzost stříbrasilver fineness
ryzost zlatagold fineness
sádragypsum
sádrové odlitkyplaster část
šalířsallet[2]
sanovatremediate
sbírkotvorné institucecollection-creating institutions
sbírkový předmětmuseum object
sbírky muzejní povahymuseum-type collections
sbírky šperkůjewellery collections
sbírky uměleckého řemeslacollections of arts and crafts
sbírky užitého uměnícollections of applied art
sborníkproceedings
scelování plátěné podložkyconnecting of canvas mat
šedá litinagray cast iron
sekundární žársecondary heat
šelakshellac
šelaková politurashellac polishing (French finish)
selský šperkrural jewellery
SEM-EDSSEM-EDS electron microscopy
sériová výrobaseries production
sesazenkapattern (str. 40)
seskvikarbonát sodnýsodium sesquicarbonate
Severočeské muzeum v LiberciNorth Bohemian Museum in Liberec
sherardovánísherardising
silanysilanes
silicic acid estersorganokřemičitany
silikagel silica gel
silikagelsilica gel
silně poleptané heavily etched (by previous cleaning)
siluminysilumins
sírasulphur
síranová sůlsulphate salt
siřičitanová metodasulphite method
šířka (míra)width
skelný (brusný) papírglass paper
skelný prášek (jako abrazivum), skleněný p., moučkaglass dust, glass powder
skleněná perlaglass beat
skleněný kámenpast
skloglass
škodlivé plyny noxious gases
skořápkyshells
škrábánírubbing
skřn na paramentavestment cabinet
skupina granátugarnet group
slévárna neželezných kovůnon-ferrous foundry
slévárna železných kovůferrous foundry
slévárnafoundry
slitina olovalead alloy
slitinaalloy
slonovina ivory
slonovinaivory
Slovenské národné múzeum - historické múzeumSlovak National Museum - Musem of History
smáčivostwettability
smalt (email)enamel
smaltováníenameling
směsi na bázi fosilních voskůfossil wax-based blends
směsi na bázi včelího voskubeeswax-based blends
šopovánímetal-spraying, metallizing
sorpční izotermysorption isotherms
současný šperk contemporary jewellery
současný šperk a designcontemporary jewellery and design
souprava šperků s českým granátemjewellery set with Bohemian garnet
sousošísculptural group
soustruhlathe
soustruženíturning
spájený přesazenýsoldered as reset
spektrometriespectrometry
šperkařské technikyjewellery making techniques
šperkařství (odvětví)jeweller's trade
šperkovnice, krabička pro ukládání šperků jewellery box
šperkyjewels
sponafibula
spongiozaspongiosis
šponyturnings
srovnávací databankacomparative databank
stabilitastability
stabilizace elektrolytickáelectrolytic stabilization
stabilizace korozních produktůstabilization of corrosion products
stabilizacestabilization
stabilizátory rzirust stabilizers
stabilizátorystabilizers
stálost, trvalostpermanence
steatitlard stone
stěhování národůMigration Period
stereodiapozitiv, stereosnímekstereoslide
sterilizační komorasterilization chamber
sterlingové stříbro sterling silver
stimulátor korozecorrosion stimulator
stratigrafie stratigraphy
stříbřenísilver plating
stříbrné mincesilver coins
stříbrnictvísilversmithing
stříbrosilver
struktura krystalová crystal structure
strukturastructure
struskaslag
subvalenční elektronsub-valence electron
suché čištěnídry cleaning
sulfid měděný copper sulphide
sulphur-containing compoundssloučeniny obsahující síru
superfinišovánísuperfinishing
suřík-miniumred lead, lead(II,IV) oxide
surové železopig iron
svařování obloukové uhlíkovou elektrodoucarbon arc welding
svařování obloukovéarc welding
svařování slévárenské (svařování litím)cast-weld
svařování tavnéfusion welding
svařováníwelding
svarový spojwelded joint
světová naleziště granátůworld deposits of garnet
svitekscroll
symbolika českého granátusymbolism of Bohemian garnet
syntetické drahé kamenysynthetic gemstones
talek (křemičitan Mg)talc, soapstone (minerál)
tamponáž elektrolytickáelectrolyte tampon method
tanátovánítannating
tanátový roztoktannate solution
tanáty železairon tannates
taninytannins
tauzieinlay
tauzováníinlay
tauzováníinlaying
tavidloflux
tavné svařování fusion welding
tažení drátuwiredrawing
tažení protahovadlem/průvlakemdie drawing
tažení za mokrawet drawing
tažení zastudenacold drawing
taženídrawing
tažnostdrawability
tečenícreep
technika malbypainting technique
těkavé organické látkyvolatile organic compounds
temperovánítempering
tenzid amfoterníamphoteric tenside/ surfactant
tenzid anionickýanionic tenside/ surfactant
tenzid kationickýcationic tenside/ surfactant
tenzid neionickýnon-ionic detergent
tenzid přírodní - saponinsaponine (natural tenside)
tenzidtenside
tepání (kovu)chasing, beating, hammering
tepání kovu do tenkého lístkufoliation
tepání ornamentální hammering into relief
tepání zlatagold beating
tepat, kovatbeat, hammer
teplota výpalufiring temperatures
teplota zeskelněníglass transition temperature Tg
teplovzdušné topeníwarm air heating
terakota terracotta
terpenické pryskyřiceterpenic resins
těsnosttightness
test OddyhoOddy test
testovánítesting
textil textile
textilní vláknatextile fibres
těžba mining
těžba a zpracování granátumining and processing of garnet
těžké kovyheavy metals
thiomočovinathiourea
tirolský granátTyrol garnet
tloušťka nátěrového systémucoating thickness
tloušťkathickness
tmel klihový glue putty
tmel sklenářskýglazing putty
tmel vodou ředitelnýwater putty
tmelputty
tmelenícaulking, puttying (skel apod.)
tombaktombac
tradiční lidový oděvtraditional folk clothes
tradiční zpracování materiálutraditional processing of material
transporttransport
tryskání vodou = otryskávání vodouhydroblasting, water blasting
tuhost toughness
tukové kostifatty bones
tvárná litinaductile cast iron
tvárnost ductility
tvrdé pájení mosazíbrass brazing, hard soldering of brasses
tvrdosthardness
tvrdý cín, anglický cínFrench pewter
účinnostefficiency
úhel smáčenícontact angle. wetting angle
úlomky bronzufragments of bronze
ultrazvukultrasound
Uměleckoprůmyslové museum v PrazeMuseum of Decorative Arts in Prague
uměleckořemeslné předmětyart-and-craft objects
upevňování mozaikystrenghtening of mosaics
useňleather
useňleather
ušlechtilé vrstvynoble layers
ušlechtilý kovnoble metal
ústřední heraldický námětcentral heraldic theme
uvést do provozuput into operation
užité uměníapplied art
váha (hodnota, veličina)weight
váha (zařízení)scales
vakuometrvacuum gauge
vakuová metodavacuum method
vazelínapetroleum jelly, petrolatum
venkovní bronzexterior bronze
videospektrální komparátor VSC 8000VSC 8000 video spectral comparator
vlastnostiproperties
vlhkost relativní (vzduchu)relative hummidity, RH
vlhkosthummidity
vměstekinclusion
vodíková plazmahydrogen plasma
vodoznakwatermark, n.
vosk karnaubskýcarnauba wax, Brazil wax
vosk mikrokrystalickýmicrocrystalline wax
vosk montánnímontan wax, lignite wax
vosk včelíbeeswax
voskwax
voskový modelwax model
vrstva difuzní (na elektrodě)diffusion layer (on electrode)
vrstvalayer
vrtání drilling
vykytovat dřevotmelemfill it with wood putty
vyluhování leaching
vymražovánífreeze drying
vysoušecí komoradrying chamber
vysoušecí pracovištědesiccation department
vystružováníreaming
vytavitelný modellost wax casting model
vytvrzeníhardening
využití v muzejní praxiuse in museum practice
vývoj vodíku; vodík se začíná vyvíjet při ......hydrogen evolution starts at ...
vyvrtávání na větší průměryboring
vyvrtávánídrilling
výzdobné metodydecorative methods
vzorec granátůgarnet formula
Whiwortův závitWhitworth thread
XtalFluor-EXtalFluor-E
zábradlírailing
zahlubovánícountersinking (konické), counterboring (válcové)
zakalující částiceopacifying particles
základní kovmetal base
základní nátěr reaktivníwash primer
základní nátěrprimer
zaklížitglue
zákon HookůvHooke's law
zákony FaradayovyFaraday's laws
zámečnictvílocksmithery
zápustka (dolní)bottom die
zápustkové kováníforging
žáruvzdornýrefractory, fireproof
zásadaa base
zásaditýbasic
záušnice temple rings
zbavený laku unvarnished
zčernalá vrstva tarnish layer
zdobení (spony apod.)ornamentation
želatinagelatine
železitýferric
železná rudairon ore
železnatýferrous
železný kovferrous metal
železo meteoritickémeteoric iron, meteoritic iron
železoiron (Fe)
železobetonreinforced concrete
želvovinatortoiseshell, tortoise shell
zeměpisné označenígeographical indication
žezlosceptre
žíhání annealing
žíhání, teplotaannealing point, annealing temperature
zinkování galvanickécold galvanizing, electrogalvanizing
zinkování žárové (ponořením do roztaveného kovu)hot-dip galvanization, hot-dip galvanizing
zinkovánígalvanization, galvanizing
zinksilikátové nátěrové hmotyzinc silicate coatings
živecfeldspar
zkumavkatest tube, culture tube
zlacení, žárovémercury gilding
zlacenígilding
zlaticí lázeňgilding bath
zlato, bíléwhite gold
zlato, dukátovéfine gold
zlato, žlutéyellow gold
zlatogold
zlatotepectvígoldbeating
zmírnění vlivu polutantů na…mitigation of pollutant impact on …
zmírněnímitigation
znečišťující látky (polutanty)pollutants
zpevnění deformačnístrain hardening, work hardening
zpevnění hranicemi zrngrain boundary strengthening
zpevněníhardening
zplodinywaste product
zpracováníprocessing
zrcadlové rámymirror frames
zrcadlovinaspeculum metal
ztráta kovové matrice loss of metallic substrate
zušlechťování (rud)beneficiation
zušlechťování kovůrefining
zušlechťování ocelisteel hardening
zvířecí chlupyanimal hairs
zvonařstvíbellfounding
zvonovinabell metal
zvukové desky varhanorgan soundboards