Metodické pokyny

Metodické centrum konzervace podporuje správnou praxi v oblasti ochrany kulturního dědictví. V této sekci naleznete přehled vybraných certifikovaných metodik, metodických pokynů a norem pro konzervování-restaurování a nakládání s předměty kulturního dědictví.

Normy týkající se oblasti ochrany kulturního dědictví

Normy CEN (European Committee for Standardization) přijaté v České republice lze zakoupit přes Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví nebo na webu Normy.biz.

Certifikované metodiky

Doporučení a metodické návody