Vzdělávání

Metodické centrum konzervace zajišťuje:

  • výuku studentů vysokých a středních škol v prostorách výukových laboratoří i ostatních pracovišt MCK. V současné době pracovníci MCK vyučují jednosemestrální předmět Konzervační praktikum pro studenty prvního ročníku Muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU).
  • studenti oboru Chemie – konzervování – restaurování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) absolvují jednosemestrální přednášky z konzervování a restaurování kovů a také z preventivní konzervace.
  • studenti zajímající se o muzejní konzervaci mají možnost absolvovat na pracovištích TMB-MCK povinnou praxi a další stáže.
  • pracovníci Kovolitecké experimentální dílny vedou také studenty SPŠ a VOŠ technické Brno při odborné praxi.
  • v neposlední řadě působí zaměstnanci MCK jako odborní vedoucí nebo konzultanti studentů zpracovávajících závěrečné práce
  • Kurz preventivní konzervace