Domácí akce

Celý harmonogram

07.09. - 09.09.2021 Klatovy

Konference

Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

13.10. - 15.10.2020 Brno

workshop

Kurz preventivní konzervace

Zahraniční akce

Celý harmonogram

09.09. - 13.09.2018 Krakov

Konference

EUROCORR 2018

19.03. - Graz

Workshop

Tag der Restaurierung 2018

07.03. - 09.03.2018 Bratislava

Konference

Vedecká konferencia CSTI 2018

Články

Všechny články
19.11.2020

Aktualizace doporučení v oblasti péče o kulturní dědictví v období pandemie onemocnění COVID-19

ICOM – naši kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o... Více informací
18.6.2020

Strategie konzervace sbírek

Návrh rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy byl zpracován Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (TMB) ve spolupráci s členy Rady a Výboru Komise... Více informací
20.5.2020

Doporučení pro ochranu historických materiálů

Kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o uzavřené výstavy a... Více informací