Konzervátorské zásahy

Na této stránce můžete nalézt záznamy o vybraných konzervátorsko-restaurátorských zásazích provedených v prostorech Metodického centra konzervace, a to jak na předmětech ze sbírek Technické muzea v Brně, tak externích zadavatelů.

Konzervátorsko-restaurátorské zprávy jsou badatelům zpřístupněny k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fricová, fricova@tmbrno.cz, 541 421 452

Prozatím zpřístupněné K-R zprávy:
Kostěný hřeben I
Kostěný hřeben II
Plastika TGM, Frýdlant
Bronzová plastika TGM
Praporečník I
Litinové šperky
Kuchyňský robot – super robot
Střelecký terč

Zpráva o výrobě repliky:
Vajdovský pokál

Dokumenty ke stažení

Bronzová pamětní deska

256,91 KB, application/pdf

Amazonka na koni v boji s panterem

323,41 KB, application/pdf

Charvátský tesák

240,52 KB, application/pdf

Praporečník

295,14 KB, application/pdf

Kuchyňský super robot

485,44 KB, application/pdf

Římské náholenice

1,08 MB, application/pdf

Svatební korouhev

1,68 MB, application/pdf