Konzervátorské zásahy

Na této stránce můžete nalézt záznamy o vybraných konzervátorsko-restaurátorských zásazích provedených v prostorech Metodického centra konzervace, a to jak na předmětech ze sbírek Technické muzea v Brně, tak externích zadavatelů.

  • Konzervátorsko-restaurátorské zprávy jsou badatelům zpřístupněny k prezenčnímu studiu po předchozí domluvě.
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Fricová, fricova@tmbrno.cz, 541 421 452
  • Zpřístupněné konzervátorsko-restaurátorské zprávy:

Makety děl – rekonstrukce kolesové makety
Kleště na odlévání dělových koulí
Pistole s francouzským křesadlovým zámkem
Granátometná puška s francouzským křesadlovým zámkem I
Granátometná puška s francouzským křesadlovým zámkem II
Popravčí meč a soubor šavlí
Soubor vah
Truhlička železná
Zpráva o materiálovém průzkumu – Sešívačka drátovka, stojanová
Sešívačka drátovka, stojanová
Knihtiskový lis
Soubor stříbrných denárů Boleslava II. – nález z Chýště
Plastika Lupič
SZ Hluboká – Klika vstupních vrat, levé křídlo
SZ Hluboká – Vnitřní klika vstupních vrat, pravé křídlo
Stříbrné šperky
Torzo dřevěného poháru
Torzo dřevěné misky
Kostěný/dřevěný hřeben
Soubor předmětů z hradu Landštejna
Meč z hradu Landštejna
Růžicovitá spona
Soubor bronzových předmětů Šebetov 6
Dva tisky Beethovenových děl
Stříbrná puklice a fragmenty cín-olověné slitiny
Svícen z kaple Královny posvátného růžence
Kresba na papíru – Jan Zrzavý
Klasicistní sloupkové hodiny
Soustruh na dřevo

  • Zpráva o výrobě repliky:

Vajdovský pokál

Dokumenty ke stažení

Bronzová pamětní deska

256,91 KB, application/pdf

Amazonka na koni v boji s panterem

323,41 KB, application/pdf

Charvátský tesák

240,52 KB, application/pdf

Praporečník

295,14 KB, application/pdf

Kuchyňský super robot

485,44 KB, application/pdf

Římské náholenice

1,08 MB, application/pdf

Svatební korouhev

1,68 MB, application/pdf