Program konference Český granát zveřejněn!
10.4.2019

Konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování

PROGRAM

Úterý 14. 5. 2019
9:00 – 9:50 Registrace účastníků konference

9:50 – 10:00 Zahájení konference – Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea v Brně, Alena Selucká, Metodické centrum konzervace, Radek Hanus, e-gems

10:00 – 10:20 Historie těžby a zpracování českých granátů v Čechách
Jan Bubal, Muzeum Českého ráje v Turnově

10:20 – 10:40 Těžba a zpracování českého granátu v současnosti
Pavel Tvrzník, Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

10:40 – 11:00 Skupina granátu
Jan Soumar, Akademie výtvarných umění v Praze

11:00 – 11:20 Český granát na moravských lokalitách granátických serpentinitů
Jan Cempírek, Masarykova univerzita v Brně

11:20 – 11:40 Pyropové rozsypy Českého středohoří a jejich mineralogický obsah
Zdeněk Dvořák, Jiří Svejkovský, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Chomutov

11:40 – 12:00 Lokality chrompyropu ve světě a možnosti jejich rozlišení
Jaroslav Hyršl, Albert Gilg, Radek Hanus

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 13:20 Gemologická identifikace českého granátu (Cr-pyropu)
Radek Hanus, Puncovní úřad

13:20 – 13:40 Možnosti identifikace granátů ručním XRF spektrometrem
Michal Mazík, Technické muzeum v Brně

13:40 – 14:00 Možnosti identifikace českého granátu s využitím metod elektronové mikroanalýzy (SEM-EDX/WDX)
Patricie Halodová, Centrum výzkumu Řež

14:00 – 14:20 Analýza drahých kamenů a minerálů pomocí molekulové spektroskopie
František Kesner, Karel Šec, Nicolet CZ

14:20 – 14:40 Přestávka

14:40 – 15:00 Prírodné a syntetické náhrady Českých granátov
Ján Štubňa, Gemologický ústav, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

15:00 – 15:20 Historie a současnost výroby skleněných kompozičních skel
Petr Máslo, Preciosa Ornela a.s.

15:20 – 15:40 Napodobeniny českého granátu ve znalecké praxi Kriminalistického ústavu
Marek Kotrlý, Ivana Turková, Kriminalistický ústav

15:40 – 16:00 Právní ochrana zeměpisných označení na české, evropské a mezinárodní úrovni se zvláštním přihlédnutím k označení Český granát
Tomáš Dobřichovský, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK, odborný asistent; Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o., vedoucí odborné sekce duševního vlastnictví

16:00 – 16:20 Řízená diskuze – co je český granát, ukotvení, rekapitulace prvního dne

17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Karátové duše pro zájemce

18:00 Společenský večer v Hospodě u Pavlíků, Ulička řemesel – 2. patro, Technické muzeum v Brně

Středa 15. 5. 2019
9:00 – 10:00 Komentovaná prohlídka výstavy Karátové duše

10:00 – 10:20 Restaurování sbírkových předmětů s českými granáty z pražského Národního muzea a od zapůjčitelů (2000-2015)
Vladimír Čížkovský, Dana Stehlíková, Národní muzeum

10:20 – 10:40 Český granát v uměleckých řemeslech (veřejné sbírky)
Dana Stehlíková, Národní muzeum

10:40 – 11:00 Restaurování kolekce šperků s českými granáty Ulriky baronky von Levetzow
Radek Hanus, Pavel Hladký, e-gems.cz

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 11:40 Granátový šperk jako inspirace pro jabloneckou bižuterní produkci
Kateřina Hrušková, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

11:40 – 12:00 Podoby šperkov s českým granátom v zbierke Slovenského národného múzea – Historického múzea
Andrea Milanová, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

12:00 – 12:20 Predmety zdobené českým granátom v zbierkach Múzea mesta Bratislavy
Zuzana Francová, Múzeum mesta Bratislavy

12:20 – 13:20 Přestávka na oběd

13:20 – 14:00 Český granát ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Světlana Spiwoková, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

14:00 – 14:20 Restaurování vzácné kolekce šperků z českého granátu v Moravské galerii v Brně
Alena Krkošková, Moravská galerie v Brně

14:20 – 14:40 Český granát v lidové kultuře
Alena Křížová, Ústav evropské etnologie FF MU

14:40 – 15:00 Český granát ve venkovském a městském prostředí – doklady z textilní sbírky MZM
Markéta Tobolová, Moravské zemské muzeum

15:00 – 15:30 Diskuze, zakončení konference

Poznámka: Organizátoři konference si vyhrazují právo na změny v programu.