Konzultační činnost MCK TMB za rok 2013

  • Návrh možnosti hodnocení kvality prostředí z pohledu zatížení prachem pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  • Pomoc při návrhu technologie transportu betlému pro Třebechovické muzeum betlémů
  • Poradenství při záchraně předmětů po požáru hradu Krásna Hôrka pro Slovenské národní muzeum
  • Konzultace a praktická ukázka výroby galvanoplastiky pro Muzeum města Ústí nad Labem
  • Odborné konzultace se studenty MU oboru Chemie konzervování-restaurování