Fórum pro konzervátory-restaurátory 2018

Odborné recenzované periodikum, které vyšlo u příležitosti konání Konference konzervátorů-restaurátorů 2018 v Mikulově.

Technické muzeum v Brně, 2018, ISBN 978-80-87896-58-7, ISSN 1805-0050

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborné recenzované periodikum zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. V periodiku jsou publikovány původní odborné statě zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Základní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví. Periodikum je určeno konzervátorům-restaurátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, a studentům. Zabývá se také problematikou preventivní konzervace a otázkami oborové metodologie, teorie a etiky. Příspěvky mívají často interdisciplinární charakter, souvisejícími obory jsou přírodovědné a technické i humanitní vědy, např. historie, archeologie, dějiny umění muzeologie.

Publikace vychází s finanční podporou pro rozvoj metodických center Ministerstva kultury ČR.

Dokumenty ke stažení

Tiráž

57 KB, soubor PDF

Editorial

64 KB, soubor PDF

Obsah

34 KB, soubor PDF