Povrchové úpravy železných kovů

Odborná publikace Povrchové úpravy železných kovů, vychází z workshopu Povrchové úpravy železných kovů, na jehož přípravě se podílela pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů AG ČR společně s MCK TMB.

Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 80-86413-94-5.

Koupit 50 Kč

Čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti se tak mohou podrobně seznámit s historií nátěrových hmot, jejich hodnocení a současné trendy v daném oboru. Publikace fundovaně informuje o fosfátování a chromátování včetně tanátování v muzejní praxi. Zájemce z řad archeologů ocení skutečnost, že zvláštní pozornost je věnována také průzkumu a konzervaci povrchových úprav dochovaných na archeologických artefaktech. Nechybí ani informace o kovářských technikách a černění.