Odborný seminář ve vile Stiassni

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v přednáškovém sále Metodického centra moderní architektury (MCMA), které je součástí brněnského pracoviště Národního památkového ústavu a sídlí v areálu meziválečné vily Stiassni, uskutečnila první část odborného semináře Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí. Seminář byl připraven na základě výsledků výzkumného projektu NAKI DF13P01OVV016 Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti (2013 – 2017), na jehož řešení se podílelo Technické muzeum v Brně, Národní památkový ústav a Moravská galerie v Brně.

První část semináře byla tématicky zaměřena na stavebně-technické charakteristiky budov, v nichž jsou ukládány předměty kulturní povahy a jejich zabezpečení proti požáru, krádeži a dalším nezákonným aktivitám. Své příspěvky zde prezentovali členové řešitelského týmu projektu NAKI Ing. Alena Selucká, PhDr. Zdeněk Vácha, Akad. mal. Igor Fogaš ve spolupráci s Ing. Alešem Sládkem, Ing. Pavel Jirásek a Ing. Martin Mrázek, PhD. V úvodní části zaznělo seznámení s vlastním projektem NAKI, jeho cíli a výsledky, čehož se ujala hlavní řešitelka projektu Ing. Alena Selucká. Dále byla věnována pozornost historickým budovám sloužícím k ukládání předmětů kulturní povahy, moderním účelovým novostavbám sloužícím jako depozitáře muzeí a galerií a nové budově depozitáře Technického muzea v Brně. Z pohledu zabezpečení objektů proti požáru byly prezentovány experimentální výsledky projektu, aktualizovaný Dotazník požárního rizika v objektech paměťových institucí a novinky z oblasti požární ochrany. V rámci problematiky ochrany kulturních institucí proti krádežím a další nezákonné činnosti byla prezentace vymezena třemi základními okruhy, a to významnými hrozbami a jejich identifikací, analýzou rizik a příklady reakcí v případě ohrožující události. Kromě krádeže prosté a krádeže vloupáním byla věnována zvláštní pozornost také aktuálním a stále častějším otázkám vandalismu a terorismu. Představen byl také nově vytvořený Dotazník ke stanovení rizika krádeží v objektech paměťových institucí, který vznikl v rámci řešení projektu.

Semináře se celkem zúčastnilo více než 50 pracovníků z muzejní a galerijní sféry a památkové péče nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou v listopadu v druhém bloku semináře.