Články

Výroba repliky vodní pumpy pro Wartburg 1900 Motorwagen model 2 Decauville

Martin Kroužil, Martin Mrázek Pro zprovoznění vozu z Muzea automobilů v Eisenachu jsme byli osloveni vyrobit repliku vodní pumpy, jejíž originál byl zapůjčen ze stejného...

Transparentní papíry ve sbírkách Technického muzea v Brně

Transparentní papíry jsou papírové podložky, které se vyznačují nízkoprocentní opacitou. Objevují se v mnoha různých gramážích a kvalitách materiálu. Byly využívány jak k zaznamenávání dokumentací...

Elektrolytické metody konzervace kovových artefaktů

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 ve velkém přednáškovém sále Technického muzea v Brně proběhl seminář Elektrolytické metody konzervace kovových artefaktů, který uspořádala pracovní skupina Kovy...

Setkání se zástupci E.C.C.O. v Praze

Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. pozvala členy výboru Evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací, European Confederation of Conservator-Restorers Organisations E.C.C.O. na společné setkání...

Ohlédnutí za Evropskými dny konzervování-restaurování

Evropský týden konzervování restaurování 2023 je za námi a my jsme rádi, že jsme jej s vámi mohli oslavit a přiblížit tak širší veřejnosti smysl...

Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Ve dnech 12.-14. 9. 2023 se v aule U2 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, který uspořádalo Metodické centrum konzervace...

Evropské dny konzervování-restaurování 2023

Technické muzeum v Brně se letos v říjnu opět zapojí do Evropských dnů konzervování-restaurování (European Days of Conservation-Restoration), jejichž hlavním cílem je prezentovat společenský význam...

Workshop Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi

Dne 10. 5. 2023 uspořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České...

Generální zasedání E.C.C.O. v Římě

Metodické centrum konzervace a Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. se zúčastnily dne 21. – 22. 5. 2023 Generálního zasedání Evropského svazu...

Konference uměleckořemeslné techniky zlatnictví

Dne 22. 6. 2022 se v přednáškovém sále Technického muzea v Brně uskutečnila konference Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Jak název konference napovídá, prezentována a diskutována byla...