Články

25.11.2021

Setkání Jihomoravské sekce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG

Setkání se konalo ve středu 10. 11. 2021 od 10.00 v přednáškovém sále Muzea města Brna, Špilberk 210/1, 662 24 Brno. Po zahájení informoval Ivo...

Prototyp trolejbusu Škoda Sanos budil zaslouženou pozornost na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 1982 25.11.2021

Konzervování-restaurování unikátního prototypu trolejbusu Škoda – Sanos

Ing. Tomáš Kocman Odělení dokumentace vědy a techniky Technické muzeum v Brně Popis stavu sbírkového předmětu č. přír. 125/1994 před zahájením restaurování Trolejbus Škoda Sanos...

25.11.2021

Smalt na železo, litinu, ocel a neželezné kovy

Ing. Josef Trčka, PhD. Oddělení dokumentace vědy a techniky Technické muzeum v Brně Používání smaltu na železo a šedou litinu se datuje od počátku 19....

4.10.2021

Evropské dny konzervování-restaurování 4. – 10. 10. 2021

V týdnu od 4. do 10. října 2021 probíhají pod záštitou European Confederation of Conservator-Restorers Organization – E.C.C.O. Evropské dny konzervování-restaurování. Cílem akce je upozornit...

29.9.2021

Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

Největší profesní setkání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice se letos uskutečnilo ve dnech 7. – 9. 9. 2021 v Klatovech....

19.11.2020

Aktualizace doporučení v oblasti péče o kulturní dědictví v období pandemie onemocnění COVID-19

ICOM – naši kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o...

18.6.2020

Strategie konzervace sbírek

Návrh rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy byl zpracován Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně (TMB) ve spolupráci s členy Rady a Výboru Komise...

20.5.2020

Doporučení pro ochranu historických materiálů

Kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o uzavřené výstavy a...

20.4.2020

ICOM – Doporučení pro muzea pro zajištění péče o sbírky

Naši kolegové z Českého výboru ICOM přeložili z angličtiny do češtiny další z doporučení ICOM. Tentokrát je věnované muzejním sbírkám a péče o uzavřené výstavy...

10.12.2019

Stanovisko KKR AMG ČR k podmínkám používání dusíku pro desinsekci předmětů kulturního dědictví

Stanovisko Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., k podmínkám používání dusíku pro desinsekci předmětů kulturního dědictví   Metoda řízené anoxické atmosféry,...