Český granát – historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek

Hanus Radek, Selucká Alena, Stöhrová Pavla (eds.)

Technické muzeum v Brně, 2019 ISBN 978-80-87896-65-5.

Odborná kolektivní monografie obsahuje komplexní informace o českém granátu, který patří do skupiny minerálu granátu (chrom-pyrop) a jehož jedinečné vlastnosti a ohnivá barva jsou spojeny výhradně s lokalitami v České republice. Tento drahý kámen je popsán v kontextu jeho geologických a mineralogických charakteristik, míst výskytu a těžby, zpracování a použití zejména ve šperkařství a dalších oblastech uměleckého řemesla. Zvláštní pozornost je věnována jeho zastoupení v českých muzejních sbírkách, možnostem jeho identifikace a péče o předměty jím zdobené. V návaznosti na to je prostor věnován též užití českého granátu v moderním a současném autorském šperku, problematice napodobenin českého granátu nebo vlivu tohoto kamene na bižuterní produkci. Jednotlivé kapitoly publikace byly zpracovány v návaznosti na potřebu ujasnění jednotné metodiky nedestruktivní identifikace českého granátu a jeho odlišení od imitací. Na základě spolupráce přírodovědců, muzejních odborníků a specialistů z oblasti právní ochrany vzniklo ucelené mezioborové dílo, které odpovídá současným poznatkům a vývoji moderních metod analýz. Publikace je určena jak odborníkům posuzujícím český granát, tak sběratelům, kurátorům, konzervátorům, restaurátorům a dalším zájemcům a tvůrcům pracujícím s českým granátem.

Dokumenty ke stažení

Tiráž

69 KB, soubor PDF

Obsah

49 KB, soubor PDF

Úvod

55 KB, soubor PDF

Náhled 1

288 KB, soubor PDF

Náhled 2

431 KB, soubor PDF

Náhled 3

173 KB, soubor PDF

Náhled 4

191 KB, soubor PDF

Náhled 5

220 KB, soubor PDF