Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborné recenzované periodikum. Časopis je indexován v mezinárodních databázích EBSCO a AATA on-line, je vydáván v režimu open access, vychází 2 x ročně on-line a 1 zvláštní tištěné číslo.

Technické muzeum v Brně, ISSN 1805-0050

UPOZORNĚNÍ:
Po dobu nouzového stavu, tzn. do 12. 12. 2020, pozastavujeme vyřizování objednávek z našeho e-shopu.
Děkujeme za pochopení.

Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborný recenzovaný časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, publikující původní nebo přehledové články zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých perspektiv. Vzhledem k tomu, že časopis je připravován Metodickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, zvláštní pozornost je věnována především péči o sbírkové předměty paměťových institucí. Hlavní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování, konzervátorsko-restaurátorské zásahy, preventivní konzervaci, nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví. Zabývá se též otázkami historie, teorie i etiky konzervování-restaurování. Cílem časopisu je rovněž poskytovat příklady správné praxe s metodickým přesahem.

Dokumenty ke stažení

Editorial

435 KB, soubor PDF

Obsah

339 KB, soubor PDF

Ochrana kulturního dědictví během pandemie onemocnění COVID-19, část 1.

91 KB, soubor PDF

Ochrana kulturního dědictví během pandemie onemocnění COVID-19, část 2.

64 KB, soubor PDF