Výzdobné techniky kovů II

Odborná kolektivní monografie inspirovaná přednáškami a diskusí na stejnojmenném workshopu dále rozvíjí téma publikace z roku 2014.

Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti se mohou podrobně seznámit s výzdobnými technikami kovů, tentokrát zaměřené na email, leptání a malbě na kovovém podkladu. Kromě problematiky samotného zhotovení zdobení je v monografii obsažena i konzervace, historický vývoj technik a možnosti využití instrumentálních analytických metod při jejich průzkumu.

Dokumenty ke stažení

Obsah

40 KB, soubor PDF

Abstrakt CZ/EN

37 KB, soubor PDF