Tradiční forenzní konference Nové metody

03.11. - 04.11.2021

09:00 -

SPIRITKA – zařízení služeb MV, Atletická 2352/11, Praha 6

https://vyzkum01.pcr.cz/forenzní_konference2021

Zaměření konference

V letošním roce bude konference zaměřena na výsledky projektů „Komplexní instrumentální metodika pro charakterizaci vybraných minerálních fází s vazbou na konkrétní geografický původ“, VI20192022148 a projektu „Zavedení systému komplexních analýz SEM – automatické analýzy půdních fází a Ramanovy spektroskopie do praxe znalecké služby“, VI20152020035.

Cílem projektu VI20192022148 je vypracování postupů a získání dat, které umožní získání soudně průkazných důkazů k určení geografického původu/výroby materiálu a vymezení surovinového zdroje, nebo výrobního procesu pro syntetické materiály. Spektrum materiálů je relativně široké včetně vybraných minerálních fází půd, materiálů různých kontaminací (např. asbestiformní fáze, apod.), přes hmoty použité k podvodům s přírodními materiály (minerály i horniny), včetně stavebních materiálů, se kterými probíhají podvody (obklady, dlažba, ale i běžnější stavební hmoty), apod. Významné jsou také otázky drahých kamenů a různých syntetických materiálů. Jedná se o tzv. „fingerprint“ minerální/syntetické fáze, charakteristický pro danou lokalitu/výrobní proces. Projekt je řešen ve spolupráci KÚ, PřF UK, NM a GLÚ AV ČR.

Projekt VI20152020035 řeší potřebu zavedení analytického systému pro přímou analýzu organických i anorganických fází mikročástic a multikompozitů z jednoho místa a bodu, v rámci komplexních mikroanalýz SEM pro identifikaci povýbuchových a povýstřelových zplodin, psacích a tiskových prostředků, pigmentů, mikrostop a dalších materiálů. Automatická mineralogická analýza půdních fází umožňuje významné zefektivnění a získání kvantitativních dat v jednom z nejkomplexnějších druhů zkoumání ve forenzní praxi. Systém automatické mineralogické analýzy půdních fází, Ramanovy spektrometrie a dalších mikroanalytických systémů v rámci komplexních analýz prováděných pomocí elektronové rastrovací mikroskopie umožňuje provádění detailních rozborů mimo jiné i v oblasti fragmentů skel a kovových slitin, psacích a tiskových prostředků a dalších druhů
stop. Projekt je řešen ve spolupráci KÚ a PřF UK.

Konference je tradičně pořádána pro odborníky, pracovníky muzeí, ale i odbornou veřejnost a další zájemce o novinky ve forenzní oblasti a materiálových analýzách.

Aktuální informace o konferenci a registrační formulář naleznete ZDE.