Oddělení vědy a výzkumu

  • materiálové analýzy (optická mikroskopie, SEM-EDX, XRF, RTG, CT aj.), stratigrafické vyhodnocení barevných nátěrů
  • ověřování a aplikace plazmochemických a vakuových technologií v rámci konzervování-restaurování
  • měření a regulace klimatických parametrů (možnost zapůjčení měřicích přístrojů)
  • vývoj a inovace postupů ošetření sbírkových předmětů – praktická řešení pro konzervátorsko-restaurátorskou praxi

Kontakty