Oddělení metodiky, výuky a služeb

  • poradenství a konzultace k ošetření muzejních sbírek
  • kurzy preventivní konzervace
  • konference, semináře, workshopy
  • odborný recenzovaný časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory
  • metodické listy, publikace, webový portál
  • stáže pro studenty a konzervátory-restaurátory

Kontakty