Zacházení a práce s chemickými látkami pro konzervátory-restaurátory a pracovníky muzejních institucí

01.03. - 01.03.2018

10:00 - 12:30

Purkyňova 105, 612 00

#

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změněně některých dalších zákonů a Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích (novela 299/2017).

Školení pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí konzervátorů-restaurátorů Komise KR AMG ČR dne:

1. 3. 2018 v 10:00, v Technickém muzeu v Brně

(přednáškový sál ve 4. patře, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole)

Garantem semináře a hlavním školitelem je prof. Jiří Příhoda, Ústav chemie PřF MU v Brně.

Školení je určeno zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných institucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami, klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Program školení:

9:45 – 10:00 Registrace v TMB

10:00 Zahájení školení; úvodní slovo Alena Komendová, Alena Selucká

10:15 – 12:00 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – zásady, legislativa, opatření; prof. Jiří Příhoda

12:00 – 12:30 Diskuze, dotazy, předání potvrzení o školení

Kapacita sálu je omezena na 90 osob. Účast na školení je bez poplatku.

Mgr. Michal Mazík

vedoucí Oddělení vědy a výzkumu

541421452

mazik@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

koordinační, projektový a programový pracovník

541421452

fricova@tmbrno.cz