Analytické průzkumy

Výstupy z provedených analýz jsou souhrnem výsledků interních projektů i požadavků externích zadavatelů. Laboratoř Metodického centra konzervace nabízí provedení statigrafických průzkumů nátěrů a omítek pomocí optické mikroskopie, přípravu metalografických nábrusů a analýzu prvkového složení kovových předmětů přenosným rentgenfluorescenčním spektrometrem.

 

Výsledky průzkumů archeologických nálezů a sbírkových předmětů naleznete v Databázi výsledků analytických metod v oblasti kulturního dědictví.

Optická mikroskopie

Digitální mikroskop Keyence  VHX-700F

Pro mikroskopický průzkum sbírkových předmětů je technologická laboratoř vybavena digitálním mikroskopem Keyence VHX-700F. Ten díky motorizovanému stolku ve svislé ose a společně s digitálním záznamem nabízí detailní zachycení reliéfů, zdobení nebo struktury materiálu s velkou hloubkou ostrosti a možností sestavení 3D modelu povrchu. Další předností je možnost pracovat s mikroskopem externě bez uchycení ve stojanu, což je vhodné při průzkumu velkých předmětů.

Optický mikroskop Olympus BX60

Ke sledování plochých vzorků, stratigrafických a metalografických nábrusů je pracoviště vybaveno mikroskopem Olympus BX60, který pracuje se zvětšeními 50–1000 x. Kromě normálního nasvětlení lze využít i polarizované nebo UV světlo. V laboratoři lze také připravit nábrusy vzorků zalitím do pryskyřice, broušením a leštěním.

XRF spektrometr Innov-X Delta

Metodické centrum konzervace je vybaveno mobilním rentgenově-fluorescenčním spektrometrem Innov-X Delta. Podstatou rentgenově-fluorescenční analýzy je detekce sekundárního rentgenova záření, které je emitováno ze vzorku po interakci s primárním rentgenovým zářením emitovaného z rentgenové lampy přístroje. Jednotlivé linie spektra sekundárního záření jsou charakteristické pro dané prvky, čímž jsou přímo kvalitativně stanoveny. Intenzita signálu pak odpovídá obsahu prvku ve vzorku. Tímto přístrojem lze provádět analýzy prvkového složení zejména kovových a keramických předmětů, kovových povlaků apod. Díky malým rozměrům, jednoduché konstrukci a obsluze lze provádět analýzy in situ, například při archeologických výzkumech.

Potenciostat Metrohm Autolab PGSTAT 204

Pomocí tohoto zařízení lze studovat korozní produkty na kovových předmětech (zejm. mědi, stříbra a olova), nastavovat a provádět jejich ošetření pomocí elektrolytické redukce. Dalším praktickým využitím je studium koroze kovů a slitin ve zvoleném korozním prostředí.