Ukončené projekty

Průzkum a konzervace slitin olova

Průzkum olověných slitin byl zaměřen na hodnocení liter z Kralické tvrze (konec 16. stol.) Moravského zemského muzea. Zkoumáno bylo složení slitiny a její závislost na…

Techniky exkavace archeologických nálezů

Během řešení dané problematiky jsme se především zaměřili na použití montážních polyuretanových pěn (PUR) při vyzvedávání archeologických nálezů in situ v půdních blocích. Na základě testování…

Zkvalitňování metodiky preventivní konzervace

V souvislosti s tímto interním projektem jsme se zaměřili na realizaci mnoha podprojektů, jejichž společným tématem je kvalita ovzduší v muzejních a galerijních prostorách. Pozornost je zaměřena jak…

Hodnocení účinku desalinačních metod Soxhletovým přístrojem

V rámci studie hodnocení desalinačních postupů byla zkoumána možnost sledování účinnosti desalinačních roztoků a možnost urychlení desalinace, zejména u železných archeologických nálezů. Sledování účinnosti desalinačních…

Identifikace technologie výroby středověkých mincovních falz

Ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Cejpovou z archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích jsme pomocí metod XRF a mikroXRF analyzovali nálezy ze středověkého hradu Žampach (okr. Ústí nad…

Tryskání suchým ledem

Tryskání suchým ledem je nová technologie používaná ve strojní praxi, např. pro povrchové čištění kovových výlisků a plastů v automobilovém průmyslu. Cílem projektu bylo ověřit možnost…

Archeometrický průzkum nálezů z langobardského pohřebiště

Při archeologickém výzkumu a konzervaci vybraných nálezů z langobardského pohřebiště v katastru města Kyjova (okr. Hodonín), byla navázána spolupráce Masarykova muzea v Hodoníně s Metodickým centrem konzervace…

Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů II

Roztoky hydrolyzovatelných taninů mají velký praktický význam při konzervování železných předmětů s korozní vrstvou, která vyžaduje stabilizaci. Hydrolyzovatelné taniny, používané při konzervaci, jsou složené z glukózové jednotky,…

Mezinárodní spolupráce mezi TMB a SNM

Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásná Hôrka. Dne 10. 3….

Studie korozních procesů na stříbrných mincích

Předměty ze slitin stříbra běžně vykazují při povrchových analýzách vyšší poměry stříbra, než odpovídá ryzosti slitiny. Tyto obohacující děje jsou dobře známy. Příčiny těchto jevů…