EUROCORR 2018

09.09. - 13.09.2018

-

ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE, Marii Konopnickiej 17

http://eurocorr2018.org/

Mezinárodní konference EUROCORR 2018 se letos uskuteční v Krakově a je pořádána ve spolupráci s Polskou korozní společností. Jako každý rok je plánován bohatý program zahrnující workshopy, odborné prezentace a zasedání pracovních skupin:

Prezentace pracovních skupin:

 • Koroze a míra inhibice
 • Koroze horkými plyny a produkty spalování
 • Jaderná koroze
 • Dopad na životní prostředí
 • Korozní mechanismy, metody a modely
 • Korozní vzdělávání
 • Mořská koroze
 • Mikrobiální koroze
 • Koroze oceli v betonu
 • Koroze při výrobě ropy a zemního plynu
 • Povlaky, povrchy
 • Koroze v petrochemickém průmyslu
 • Katodická ochrana
 • Koroze v automobilismu
 • Tribo-koroze
 • Koroze polymerních materiálů
 • Ochrana proti korozi a proti korozi systémů pitné vody
 • Koroze archeologických a historických artefaktů
 • Koroze v letectví
 • Koroze v elektrotechnice
 • CO2-koroze v aplikacích CCS
 • Atmosférická koroze

 

Workshopy a společná zasedání:

 • Katodická ochrana v mořském prostředí
 • Mikrobiální koroze v mořském prostředí
 • Postupy prevence proti mikrobiální korozi v petrochemickém průmyslu
 • Katodická ochrana ve stavebnictví
 • Problémy s korozí v prostředí CO2
 • Polymery v organických povlacích
 • Zrychlené zkoušky atmosférické koroze – nová platforma pro pokročilé metody
 • Ochrana proti atmosférické korozi pomocí povlaků ZnAlMg
 • Anikorozní opatření ve stavebnictví
 • Zajištění globálních dodávek vody díky vyšší antikorozní ochraně
 • Využití umělé inteligence v antikorozní ochraně
 • Trvanlivost fotovoltaických systémů