Aktualizovaný program KKR 2023
24.8.2023

Vážené kolegyně a kolegové,

právě jsme aktualizovali program Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně.

Těšíme se na Vás!!

Organizační tým MCK