FKR 2023 – 1. online číslo na webu MCK
24.7.2023

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

právě vyšlo 1. online číslo časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory 2023:

  • JELEN, Pavel. Klíčové aspekty pohybů filmových materiálů mezi chladným archivním depotem a odbornými pracovišti
  • URBAN, Vilém – KUČERA, Lukáš. Na cestě k polymerním látkám. Příspěvek ke studiu povrchových úprav československého nábytku v první polovině 20. století
  • RADOŇOVÁ, Lucie. Čištění hedvábných textilií pomocí celulózové membrány
  • PEČINKA, Jiří – KREJČÍ, Jan. Metody scelování trhlin plátěných podložek uměleckých děl – představení metody bridging

Více na webových stránkách časopisu:

Časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory