Pozvánka na mezinárodní konferenci Ochrana sbírek muzeí v přírodě
18.7.2022

Ochrana sbírek muzeí v přírodě v rámci 26. Generální konference ICOM, Rožnov pod Radhoštěm

  • Konference je součástí 26. Generální konference ICOM. Organizačně a finančně je zajištěna v rámci projektu Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP/Norska. Partnery projektu jsou Český výbor ICOM, Røros Kommune Norsko a Technické muzeum v Brně. Při prezentaci obdrží každý účastník abstrakty přednášek a další pracovní materiály. Součástí konference je prohlídka a popis funkcí moderního protipožárního systému v rekonstruovaném objektu Libušín na Pustevnách a prohlídky areálů Valašského muzea v přírodě. Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení, oběd a účast na společenském večeru bude pro účastníky konference hrazeno z prostředků EHP/Norska a NMvP. Pro účastníky Generální konference ICOM také z prostředků dotace MK ČR pro ČV ICOM.

Ke stažení: