Pozvánka: VÝSLEDKY PRŮZKUMU, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU SV. VÁCLAVA
5.10.2018

Galerie hlavního města Prahy nechala v letech 2016-2017 provést podrobný restaurátorský průzkum POMNÍKU SV. VÁCLAVA na Václavském náměstí spojený s přesným zaměřením celého pomníku a sousoší – FOTOGRAMMETRIÍ. Průzkum byl zaměřen zejména na zhoršující se stav povrchu žulového podstavce. Pomocí MODERNÍCH ANALÝZ A TECHNOLOGIÍ se restaurátoři snažili rozkrýt PŘÍČINU POVRCHOVÝCH DESTRUKCÍ a navrhnout optimální způsob restaurování a ochrany. Při konzervaci byla provedena ENDOSKOPICKÁ PROHLÍDKA jezdecké sochy pomocí nejnovějších optických technologií. PREZENTACE VÝSLEDKŮ průzkumu je určena široké laické i odborné veřejnosti se zájmem o památky a umění ve veřejném prostoru.

24. 10. 2018 v 17 hodin

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál, 2. p.

Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Vstup volný

Pozvánka: Výsledky průzkumu, konzervace a restaurování pomníku sv. Václava

Přednášející

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D., Galerie hlavního města Prahy

Ak. soch. Vojtěch Míča, Ateliér figurálního sochařství AVU

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky

Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Přírodovědecká fakulta UK, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

Ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D., restaurátor uměleckých děl z kovu