Strategie konzervace sbírek – výzva k diskuzi
2.12.2021

  • V rámci přípravy nového muzejního zákona byl zpracován Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s členy Rady a Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií návrh rámcových standardů pro oblast konzervování-restaurování sbírek muzejní povahy. Jedná se o pracovní materiál s názvem „Strategie konzervace sbírek“, který je určen k další profesní diskuzi v rámci řešení muzejní legislativy.
  • Vaše podněty a připomínky můžete zasílat přímo na adresu fricova@tmbrno.cz
  • Celý soubor nalezneta ke stažení ZDE