Výzva pro zasílání příspěvků FKR 2021
11.1.2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rádi bychom Vás vyzvali k zasílání příspěvků do recenzovaného periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory 2021.

Termíny

  • 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
  • 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
  • 10. červen uzávěrka ročníku, týká se všech nerecenzovaných článků a příspěvků do tištěného čísla

Více informací v sekci ČASOPIS FKR – Pokyny pro autory