Zpřístupněná prezentace ze školení Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
27.3.2024

Zpřístupnili jsme pro Vás prezentaci Mgr. Jaromíra Literáka, Ph.D., z dnešního školení Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Prezentaci najdete také na webových stránkách školení.