Doporučené podmínky prostředí – doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP