Literatura

Příruční knihovna MCK

Příruční knihovna Metodického centra konzervace přímo spadá pod Knihovnu Technického muzea v Brně. Je zde soustředěno široké spektrum oborové literatury domácí i zahraniční provenience. Po předchozí domluvě je možné knihy zapůjčit k prezenčnímu studiu.

Nové publikace v příruční knihovně MCK v roce 2015

Nové publikace v příruční knihovně MCK za rok 2016

Česko-anglický a anglicko-český slovník pro obor konzervování-restaurování

MCK TMB v současné době připravuje česko-anglický a anglicko-český slovník odborné terminologie pro obor muzeologie, ochrana sbírek a  konzervátorství-restaurátorství. Nově je nyní slovník dostupný také online a je průběžně doplňován dalšími termíny z oboru konzervování-restaurování. Tato databáze vzniká v rámci překládání textů pro MCK TMB. Tato skutečnost zajišťuje, že jsou výrazy vždy konzultovány s odborníky. Autorkou databáze je Mgr. Lenka Zimková. Uvítáme vaše otázky, připomínky či upřesnění k překladům. Pište prosím na: lenkazimkova@gmail.com.

Dodejme, že co se týče oboru konzervátorství, restaurátorství, existuje česká verze evropské normy EN 15898:2011 (ČSN EN 15898), která obsahuje některé důležité základní výrazy z tohoto oboru, a dále publikace Základní muzeologické pojmy, vydaná Technickým muzeem v Brně v roce 2011, která definuje 21 základních muzeologických pojmů a jejich ekvivalenty v několika evropských jazycích.

Dokumenty ke stažení

,