Konzultační činnost MCK TMB za rok 2012

  • Metodická pomoc – telefonické konzultace týkající se zejména preventivní konzervace v oblasti ochrany materiálů (vhodné uložení a obalové materiály, atd.)
  • Pomoc při sestavení a zprovoznění tkalcovského stavu ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně
  • Odborná konzultace a návrh na konzervování – restaurování kovových sbírkových předmětů ze sbírek Moravské galerie v Brně
  • Poradenská činnost pro Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, konzultace o konzervování-restaurování cestovní truhlice
  • Poradenská činnost pro Muzeum Brněnska v Ivančicích, konzultace o konzervování-restaurování vinařského lisu a kovářského měchu na zámku v Oslavanech
  • Poradenská činnost konzervátorsko-restaurátorských zásahů souboru předmětů pro Muzeum v Moravském Krumlově
  • Poradenská činnost pro zakonzervování uhelného Dolu Michal v Ostravě a kulturní areál ve Vítkovicích
  • Poradenská činnost k muzejnímu depozitáři Muzea Boskovicka
  • Poradenská činnost k zajištění klimatu v expozici „V utrpení a boji“ pro MZM
  • Odborná pomoc k prezentaci archeologického exponátu Muzea Boskovicka ve vitríně s kontrolovanou atmosférou