Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Metodika je výsledkem konsorcionálního projektu (NAKI DF13P01OVV016) Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně.

Technické muzeum v Brně, 2017, ISBN 978-80-87896-40-2

Autorský kolektiv

Ing. Alena Selucká, Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Michal Mazík, Ing. Hana Grossmannová, Ph.D., Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Pavel Holman, Ing. Petr Jakubec, Mgr. Jana Fricová, PhDr. Zdeněk Vácha, Ing. Jan Červenák, Ing. Martin Dvořák, Ing. arch. Václav Němec, Dis., Mgr. Markéta Dušková, Akad. mal. Igor Fogaš, Bc. Jiří Bačovský

Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy
v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Uvedená doporučení byla upravena tak, aby zohledňovala přístupy k péči o kulturní dědictví jak ve sbírkotvorných institucích jako jsou muzea a galerie, tak i v oblasti památkové péče. V rámci tvůrčí práce v aplikovaném výzkumu autorského kolektivu bylo záměrem integrovat nové poznatky z obou segmentů správy kulturních statků při budoucím využití v praxi. Za tímto účelem je metodika zpracována jako nástroj pro racionální vyhodnocení a nastavení strategie řízení podmínek vnitřního prostředí uchovávání předmětů kulturní povahy v různých typech staveb, reflektující též požadavky na nízkoenergetická řešení.

Dokumenty ke stažení

Obsah

475 KB, soubor PDF

Tiráž

80 KB, soubor PDF