Konference konzervátorů-restaurátorů 2024 ve Vrchlabí

10.09. - 12.09.2024

-

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378, 543 01 Vrchlabí

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. a Muzeem Krkonoš – Návštěvnickým centrem Krkonošského národního parku Vás srdečně zvou na 32. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Českého výboru ICOM a dalších partnerů.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
10.-12. 9. 2024, Kulturní dům Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378, 543 01 Vrchlabí
Zázemí pro odbornou část konference v letošním roce poskytne Kulturní dům Střelnice Vrchlabí, v jehož prostorách probíhalo natáčení slavného filmu Miloše Formana „Hoří, má panenko“.

CÍL KONFERENCE
Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora- restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Součástí programu bude také odborná exkurze. V rámci konference se Komise konzervátorů-restaurátorů letos proběhne plenární zasedání a volba do výboru Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE
Konference je určena pro konzervátory-restaurátory paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, archivů apod.), soukromé restaurátory, pedagogy a studenty restaurátorských škol, památkáře, přírodovědce i odborníky dalších příbuzných profesí. Přihlašovací formulář bude aktivován v březnu 2024.

ÚČASTNICKÉ POPLATKY
student/autor posteru
přihláška do 31. 7. 2024 – 1500,- / přihláška po 31. 7. 2024 – 1500,- Kč
člen Komise KR AMG České republiky, z. s.
přihláška do 31. 7. 2024 – 1800,- / přihláška po 31. 7. 2024 – 2100,- Kč
běžný účastník
přihláška do 31. 7. 2024 – 2100,- / přihláška po 31. 7. 2024 – 2500,- Kč
přednášející
0,- Kč

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠENÍCÍ
Recenzované příspěvky lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2024, informativní příspěvky a postery do 10. 6. 2024 zasláním textu příspěvku na adresu fricova@tmbrno.cz a vyplněním e-formuláře na webu MCK TMB. Příspěvky a abstrakty posterů, odsouhlasené redakční radou, budou publikovány v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Pokyny pro autory příspěvků naleznete na stránkách časopisu FKR. Pokud chcete na konferenci prezentovat příspěvek bez publikování, vyplňte pouze e-formulář.

PREZENTUJÍCÍ FIRMY
Pravidelnou součástí programu Konference konzervátorů-restaurátorů je také prezentace hostujících firem.
V letošním je roce zatím potvrdily účast tyto společnosti: PERFEKTUM Group, s.r.o., TR instruments spol. s r.o., BAS Rudice spol. s r.o., EMBA, Ceiba, MARIDO SOLUTIONS s.r.o. a firma Bláha, ús., s.r.o.

https://perfektum.cz/

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
hotel Gendorf Vrchlabí, https://gendorf.cz/, email: hotelgendorf@gendorf.cz
hotel TTC Vrchlabí, http://www.hotel-ttc.cz/, hotel@hotel-ttc.cz
Garni hotel Zelená Marína, https://www.zmarina.cz/, info@zmarina.cz
apartmánové ubytování Resort Vrchlabí, https://www.resortvrchlabi.cz/
hotel Pivovarská bašta, https://pivovarska-basta.hotel.cz/, pivovarska-basta@hotel.cz
penzion Imlauf, https://penzion-imlauf.penzion.cz/, info@penzionimlauf.cz
penzion Čeri, www.pensionceri.cz, info@pensionceri.cz

Přihlášení na konferenci

Ing. Alena Selucká

Odborný garant konference

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

Organizace konference, přijímání příspěvků, účastnické poplatky

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz