Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ

11.04. - 11.04.2024

-

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 612 00

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Norsk Folkemuseem v Oslo, Sborem dobrovolných hasičů Těšany  a Českým výborem ICOM Vás srdečně zvou na požárně-bezpečnostní seminář Památky v plamenech: Ochrana a zabezpečení externích technických památek in situ.

             

TÉMA A PROGRAM SEMINÁŘE
Náplní letošního požárně-bezpečnostního semináře jsou návrhy a technická řešení vhodných zabezpečovacích systémů, včetně jejich propojení s dozorovými místy externích technických památek. Se svými zkušenostmi z norského prostředí se opět podělí lektor Mikael Blihovde z Norsk Folkemusea v Oslo a nově také kolegové z norského města Røros.

Seminář je jedním z výstupů iniciativy „Česko-norský projekt ochrany muzejních pámátek in situ – Integrovaný bezpečnostní systém a ochrana muzejních objektů“, který je podpořen fondem pro bilaterální vztahy finančních mechanismů EHP/Norska.

Registrace účastníků semináře v proběhne v hlavní budově Technického muzea v Brně, odkud se přemístíme historickým autobusem do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Těšany, který nám letos poskytl zázemí pro přednáškovou část semináře. V barokní kovárně v Těšanech bude představen a diskutován návrh projektu zabezpečení objektu. Po ukončení programu je zajištěna doprava účastníků zpět do Brna.

PROGRAM
9:30 – 10:00 Registrace účastníků ve vestibulu hlavní budovy Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, Brno 612 00
10:00 Přivítání a organizační info
10:15 Odjezd historickým autobusem do Těšan
11:00 Zahájení semináře v objektu stanice Sboru dobrovolných hasičů Těšany
11:20 Přednáškový blok
12:00 Přestávka na oběd
13:00 Komentovaná prohlídka objektu Kovárna Těšany
14:00 Přednáškový blok
15:30 Diskuze
16:00 Hodnocení, návrhy a závěr
16:30 Odjezd autobusem do areálu TMB

   

Seminář představuje další díl v sérii níže uvedených seminářů Ochrana a bezpečnost paměťových institucí, pořádaných Technickým muzeem v Brně, jehož hlavními tématy jsou především preventivní opatření, prostorová, předmětová a požární ochrana.

Technologie požární ochrany muzeí (2009),
Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví před požárem (2010),
Požární a zabezpečovací monitorovací systémy v muzeích a památkové péči (2011),
Prevence a řešení mimořádných situací – nové přístupy v oblasti kulturního dědictví (2013)
Požární ochrana industriálních památek a historických budov (2017)
Bezpečnost v muzeu (2018)
Stabilní hasicí zařízení a požární ochrana v kulturních institucích (2019)
Památky v plamenech (2022)
Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi (2023)

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Workshop je primárně určen pro muzejní pracovníky, památkáře a specialisty, kteří se zabývají požární ochranou. Zájemci o workshop se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK nejpozději do 4. 4. 2024. Workshop je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob. Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání konference. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů.

Registrace účastníků byla prodloužena do 10. 4. 2024!!

ODBORNÍ GARANTI
Ing. Martin Mrázek, Ph.D. – Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně
Ing. Pavel Jirásek – Český výbor ICOM

Přihlášení na seminář

Ing. Martin Mrázek, Ph.D.

Odborný garant semináře

541421461

mrazek@tmbrno.cz

Mgr. Jana Fricová

Organizace semináře

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz