Aktualizace doporučení v oblasti péče o kulturní dědictví v období pandemie onemocnění COVID-19