Historické kovové předměty a jejich konzervování-restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy

Metodické centrum konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG pořádalo dne 23. 5. 2017 seminář, který byl zaměřen na hodnocení původních povrchů historických kovových předmětů v návaznosti na jejich konzervování-restaurování.

Průzkum technologických znaků výroby, způsobu používání a předchozích zásahů na ošetřovaných předmětech je součástí komplexní problematiky posouzení jejich originálního povrchu a způsobu jeho zachování. Záměrem semináře bylo představení konkrétních případových studií konzervátorsko-restaurátorských zásahů na vybraných sbírkových předmětech či jiných objektech kulturní povahy, u kterých byla věnována pozornost zachování či odstranění patiny, rozlišení původního barvení od korozních vrstev, hodnocení originálních funkčních prvků a jejich odlišení od pozdějších úprav a doplňků apod. Předmětem zájmu tohoto semináře byly především předměty spadající do kategorie jemné mechanikyhodiny, vědecké přístroje, šicí stroje atd., ale i další skupiny původně leštěných kovových povrchů (interiérové prvky ap.). Na semináři byly diskutovány i etické otázky při zprovozňování jemné mechaniky. Tematický seminář tak navázal na předchozí ročníky věnované výzdobným technikám a metodám čištění.

Výstupem semináře bude kolektivní monografie z příspěvků.

Dokumenty ke stažení

Program semináře

186,73 KB, application/pdf