Elektrolytické metody konzervace kovových artefaktů

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 ve velkém přednáškovém sále Technického muzea v Brně proběhl seminář Elektrolytické metody konzervace kovových artefaktů, který uspořádala pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace TMB. Účastníci semináře získali širší přehled o možnostech aplikace elektrolytických metod v praxi, jak při plošném, tak lokálním čištění či stabilizaci povrchu předmětů z kovů a jejich slitin. Odpolední část semináře byla věnována demonstračním ukázkám elektrolytického čištění stříbra, mědi a jejich slitin pod vedením Mgr. Karla Rapoucha z MCK TMB.

Rádi bychom poděkovali všem lektorům a účastníkům semináře nejen za podnětnou výměnu informací, ale také za skvělou atmosféru, v jejímž duchu seminář probíhal. Průběh semináře si můžete připomenout v připojené fotogalerii.