Evropské dny konzervování-restaurování 4. – 10. 10. 2021

V týdnu od 4. do 10. října 2021 probíhají pod záštitou European Confederation of Conservator-Restorers Organization – E.C.C.O. Evropské dny konzervování-restaurování. Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Metodické centrum konzervace si v rámci oslav Evropského dne konzervování-restaurování, který letos připadá na 10. říjen, připravilo malé nahlédnutí do konzervátorsko-restaurátorského pracoviště Technického muzea v Brně.

RESTAUROVÁNÍ HOUPACÍHO KONĚ

  • Popis stavu předmětu před zahájením konzervátorsko-restaurátorských prací

Houpací kůň je součástí sbírky historických hraček Technického muzea v Brně. Datace výroby je odhadována na přelom 19. – 20. století. Koník je zhotoven ze dřevěného korpusu, pokrytého plátnem s barevnou vrstvou imitující grošovaný povrch, uvnitř vycpaný směsí slámy a koňských žíní. Součástí jsou další autentické prvky – koženkové sedlo a usňové řemeny, koňské žíně včetně železných hřebíků a přezek. Koník se původně nacházel v půdních prostorách, tudíž byl pokryt silnou vrstvou prachu a mastnoty a byl také biologicky napaden pavouky a kožojedem. Kožené doplňky byly poškozené mechanicky, kovové části jako přezky a hřebíky pak byly pokryté korozními produkty. Levá zadní noha byla na podstavci uvolněná. Barevná vrstva byla popraskaná a porézní, celkově zežloutlá postupující degradací. Po stranách trupu byla barva obroušená až na plátno, na třetině předmětu zcela chyběla.

  • Postup prací

Čištění barevné vrstvy, koňských žíní, kožených doplňků a podstavce
Čištění kovových prvků a jejich konzervace
Tukování kožených doplňků
Podlepení barevné vrstvy
Doplňování koňských žíní do hřívy a ocasu
Tmelení chybějící barevné vrstvy
Retušování tmelu

  • Čištění barevné vrstvy a čištění kovových prvků a jejich konzervace

Odsání prachových nečistot z povrchu i ze skulin bylo provedeno pomocí restaurátorského vysavače s regulovatelným odsáváním. Poté bylo zvoleno mokré čištění, kdy byla použita pěna z marseillského mýdla a destilované vody. Pěna byla aplikována vatovým tampónem a následovalo stírání bavlněným plátnem. Stejný postup byl použit u koňských žíní na hřívě a ocasu koníka.
Kožené doplňky byly očištěny destilovanou vodou a následně změkčeny tukovacím přípravkem.
Kovové doplňky byly mechanicky očištěny a stabilizovány lakem Owatrol.

  • Podlepení barevné vrstvy a doplňování koňských žíní

Odpadávající barevná vrstva byla injektována Klucelem G v destilované vodě v poměru 4:10. Následně za pomoci restaurátorské špachtle byla vyžehlena místa zvlněné barevné vrstvy (přes bavlněné plátno). Koňské žíně byly doplněny do hřívy a ocasu a přilepeny kožním klihem.

  • Tmelení

Na tmelení chybějících částí barevné vrstvy byl připraven klihokřídový tmel, který byl nanášen špachtlí. Následně proběhlo obroušení tmelu a jeho tónování do úrovně originální barevné vrstvy.

  • Retušování barevné vrstvy

Pro závěrečné retuše byly zvoleny olejové barvy značky Umton ředěné v terpentýnu. Retuš byla aplikována do míst, kde barevná vrstva zcela chyběla.
Pro závěrečnou povrchovou úpravu byl použit matný lak ve spreji pro olejové barvy.

  • Závěrečný stav

V rámci konzervátorsko-restaurátorského zásahu bylo provedeno čištění předmětu od prachu a nečistot. Dále byly změkčeny kožené doplňky a doplněny koňské žíně do hřívy a ocasu. Barevná vrstva byla doplněna klihokřídovým tmelem, barevně zaretušována a zalakována. Levá zadní noha byla zafixována k podstavci pomocí dřevěného klínu. Sbírkový předmět bude uchováván v bezprašném prostředí, při stabilních mikroklimatických podmínkách s teplotou 18 – 22 °C, relativní vlhkostí vzduchu 40 – 60 % a intenzitou osvětlení do 200 lx bez UV záření.