Konference konzervátorů-restaurátorů 2021 v Klatovech

Největší profesní setkání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice se letos uskutečnilo ve dnech 7. – 9. 9. 2021 v Klatovech. Po roční pauze způsobené pandemií se na konferenci sešlo téměř 300 konzervátorů-restaurátorů, výzkumných pracovníků, pedagogů vysokých a odborných škol i studentů oborů restaurování, kteří mohli sdílet své zkušenosti týkající se průzkumu historických artefaktů, jejich ošetření i výzkumu nových metod a materiálů. V rámci téměř třiceti odborných příspěvků a dvaceti panelových referátů byla představena pestrá škála témat souvisejících s touto náročnou profesí, například postupy sanace hrobových textilií, impregnace a lepení skla či keramiky, aplikace nejmodernějších diagnostických a analytických metod pří průzkumu výtvarných děl a určování jejich falsifikátů či sledování parametrů čistoty ovzduší při návrhu režimu údržby památek tzv. in situ, tedy na původním místě. Velká pozornost a diskuze byla věnována příspěvkům o revizi stavu a restaurování výjimečných zlatnických památek – relikviáře sv. Maura či relikviáře na mitru sv. Eligia, využití vizualizace povrchu i vnitřní struktury staroasyrských klínopisných tabulek ze sbírky Bedřich Hrozného nebo záchraně našeho technického unikátu z roku 1936 – legendárního železničního vozu Slovenská strela. Reflektovány byly rovněž zkušenosti s ošetřením a zabezpečením muzejních sbírek a dalších památek během pandemie covid-19 v návaznosti na doporučení světových muzejních institucí. Součástí odborného programu konference byla rovněž odborná exkurze, která zahrnovala například prohlídku expozic Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Pavilon skla, katakomb či známou klatovskou Černou věž. V průběhu konání konference měli účastníci též možnost seznámit se s aktuální nabídkou produktů, přístrojů a materiálů potřebných v rámci konzervátorsko-restaurátorské profese, které na místě konání prezentovala řada specializovaných firem.

Konferenci konzervátorů-restaurátorů každoročně pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií a za podpory Ministerstva kultury ČR a Českého výboru ICOM. V letošním roce přijalo roli hostitelské instituce Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, které se aktivně podílelo na zajištění odborného programu i celkové organizaci. Díky vstřícnosti Městského úřadu Klatovy byla rovněž zajištěna exkluzivní komentovaná prohlídka vybraných místních památek.
Všem partnerům, firmám a dalším podporovatelům konference patří vřelý dík!!!

Dokumenty ke stažení

Program KKR 2021 v Klatovech

878,56 KB, application/pdf

Program odborné exkurze KKR 2021 v Klatovech

1,88 MB, application/pdf