Konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

Ve dnech 12.-14. 9. 2023 se v aule U2 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již 31. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů, který uspořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně společně s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Konference se zúčastnilo téměř 300 odborníků z oblasti péče o kulturní dědictví, včetně prezentujících firem. Každoročně bohatý program byl otevřen přednáškami věnujícími se péči o kulturní dědictví ve Zlínském kraji, zvláště pak v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Účastníkům konference byla nabídnuta široká škála příspěvků, např. restaurování cínových artefaktů, nástěnných lustrů z kroměřížského zámku, konzervace archeologických nálezů, průzkum fragmentů tkanin z relikviáře sv. Maura, kaseinové tmely, možnosti laserového čištění nebo také udržitelné způsoby zajištění mikroklimatu v muzeích. Součástí odborného programu byla také posterová sekce, včetně panelové diskuze. Středeční odpoledne bylo již tradičně věnováno odborné exkurzi, kde se účastníci mohli blíže seznámit s vybranými zlínskými památkami, k nimž patřily expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Baťův památník a Baťův mrakodrap.

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje a Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora statutárního města Zlína. Pořádání konference podpořily: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, statutární město Zlín, 14│15 Baťův institut a Český výbor ICOM.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem spoluorganizátorům, účastníkům, partnerům a zástupcům prezentujících firem (BAS Rudice, Bláha ús, s.r.o., Ceiba, Emba, HrubyMOVING TRANSPORT a.s., KRUSTAshop, s.r.o., Lascam, Měřicí technika Morava, Perfektum, Prestige technology, TR Instruments) za vydařený průběh a podporu konání této akce. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali Ministerstvu kultury ČR za celkovou podporu aktivit Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně i Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., bez které by nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.

Dokumenty ke stažení

Program konference konzervátorů-restaurátorů 2023 ve Zlíně

712,64 KB, application/pdf

Program odborné exkurze

1,29 MB, application/pdf

Tisková zpráva

563,50 KB, application/pdf