Konference Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019

Dne 6. 9. se v posluchárně Vysoké školy chemicko-technologické v Praze konala konference s názvem Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019. Tuto akci spolupořádala Národní knihovna ČR, VŠCHT v Praze a MCK TMB. Konference, která proběhla již po několikáté, byla setkáním zejména odborníků z pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG ČR. Po úvodním slově byli posluchači seznámeni s tématy konference The Plastics Heritage Congress 2019, která proběhla 29.–31. 5. v Lisabonu. Dále byl prezentován nový metodický materiál Jednoduché metody identifikace polymerů v muzejních sbírkách zpracovaný v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně, který poskytuje návod pro konzervátory-restaruátory, jak za pomocí jednoduchých zkoušek určit druh polymeru. První blok přednášek ukončil zajímavý příspěvek o historii výroby a zpracování polymerů v České republice. V průběhu dalšího bloku byla témata přednášek zaměřena na prezentaci sbírkových předmětů vyrobených z polymerů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, nitrocelulózových knižních vazeb v Národní knihovny ČR a popis degradace na předmětech z Národního technického muzea. Z oblasti sanační konzervace byl přednesen příspěvek o návrhu restaurování sochy Milenci od V. Jungbauera.