Ohlédnutí za Evropskými dny konzervování-restaurování

Evropský týden konzervování restaurování 2023 je za námi a my jsme rádi, že jsme jej s vámi mohli oslavit a přiblížit tak širší veřejnosti smysl péče o kulturní dědictví. Rádi bychom také poděkovali žákům ze ZŠ Horácké náměstí a ZŠ Herčíkova – účastníkům našeho Restaurátorského workshopu, posluchačům přednášek Aleny Selucké a Karla Rapoucha, kteří jejich prostřednictvím mohli nahlédnout do zákulisí Metodického centra konzervace a samozřejmě také všem zájemcům o odpoledne otevřených dveří na našem pracovišti.

#EuropeanDayConservationRestoration
#EuropeanDaysConservationRestoration
#ECCOCommunity

Jako malé ohlédnutí je pro Vás připravena fotogalerie: