Workshop Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi

Dne 10. 5. 2023 uspořádalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. , Českým výborem ICOM a Norsk Folkemuseem v Oslo workshop Nové technologie požární ochrany a jejich uplatnění v muzejní praxi. Dopolední teoretická část byla věnována aktualitám v oblasti zabezpečení muzejních sbírek, představení nové etapy ve vývoji sloupku integrované ochrany, moderním technologiím požární ochrany, zdolávání požáru vozidel, bezpečnosti na pracovišti a také představení hasicího přístroje české značky Amplla, který je známý svým atypickým tvarem. Praktická část workshopu se uskutečnila v areálu Technického muzea v Brně v Řečkovicích. Účastníci workshopu měli nejen možnost vyzkoušet si různé typy hasicích přístrojů v praxi, ale také vidět použití hasicí plachty při reálném zahoření historického vozidla a také zkoušku hasicích koulí. Praktická část workshopu proběhla pod dohledem norského lektora Mikaela Blihovdeho a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. V rámci workshopu proběhlo také plenární zasedání Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR, z. s.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům workshopu a těšíme se nejen na další spolupráci, ale především na setkání při dalším workshopu, který bude věnován bezpečnosti sbírek.

Workshop byl uspořádán na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně, poskytované Ministerstvem kultury ČR.