Workshop Památky v plamenech

Dne 24. 5. 2022 uspořádalo Metodické centrum konzervace technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost v muzeích Asociace muzeí a galerií ČR, Českým výborem ICOM, Slovenským národným múzeom a Norsk Folkemuseem v Oslo požárně-bezpečnostní workshop Památky v plamenech. Odborný program byl rozdělen do dvou okruhů – teoretické a praktické části.

V rámci teoretické části byly shrnuty dosavadní reálné zkušenosti s eliminací požárů na památkách, jejich příčiny, řešení následků a také návrhy zabezpečení pro snížení rizika požáru. Účastníci workshopu se seznámili s obnovou hradu Krásna Hôrka, objektu Libušín nebo také kolastela Božího Těla v Gutech. Diskutována byla také problematika instalace prvků požárního zabezpečení z pohledu památkové péče a také možnosti sloupku integrované ochrany.

Praktická část workshopu se odehrála v areálu TMB v Brně-Řečkovicích, kde si účastníci mohli vyzkoušet zdolávání reálného ohně dostupnými ručními hasicími přístroji pod vedením norského lektora Mikaela Blihovdeho a také se jeho prostřednictvím seznámit se systémem pravidelných preventivních opatření a zkušenostmi s hašením památek v Norsku. Při praktické ukázce byl také představen sloupek integrované ochrany a možnosti jeho využití v muzejní praxi.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům i lektorům za poutavé příspěvky i přínosnou diskuzi a také Ondřeji Šefců, kterému se podařilo zvěčnit přednášející v sadě portrétů, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Workshop Památky v plamenech byl uspořádán na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Technické muzeum v Brně, poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Dokumenty ke stažení

Václav KOTÁSEK. Kostel Božího Těla v Gutech

13,49 MB, application/pdf

Martin MRÁZEK - Michal ROUBÍČEK. SIO - Co umím?

2,06 MB, application/pdf

Luděk Dvořák. Libušín povstal z popela

35,30 MB, application/pdf

ímea MÁTÉOVÁ. Hrad Krásna Horka 2012-2022 - obnova národnej kultúrnej pamiatky a revitalizácia jej bezprostredného okolia

13,39 MB, application/pdf

Ondřej ŠEFCŮ. Pohled památkáře na možnosti diskrétní instalace prvků požárního zabezpečení včetně SIO, Informace o požáru kostela sv. Michaela v Praze a problémy spojené s plánovanou obnovou

8,28 MB, application/pdf