Elektrochemické metody konzervace kovových artefaktů

30.11. - 30.11.2023

10:00 - 16:00

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno 612 00

Pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů–restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (Komise KR) ve spolupráci s Metodickým centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) společně pořádají odborný seminář „Elektrochemické metody konzervace kovových artefaktů.“

   

Cíl semináře
Seminář je věnován konzervátorům-restaurátorům a dalším specialistům, kteří se zajímají  o aplikaci elektrochemických metod při konzervaci předmětů kulturního dědictví z kovů  a jejich slitin. Cílem je poskytnout přehled možného využití při plošném i lokálním čištění, stabilizaci kovového povrchu včetně měření charakteristik korozních produktů a agresivity prostředí. Obsahem semináře budou příspěvky k objasnění základů elektrochemických dějů, praktické příklady aplikace v konzervátorské praxi včetně demonstračních ukázek elektrolytického čištění kovů.

Účastníci semináře
Seminář je určen zejména pro konzervátory–restaurátory muzeí a galerií, ale i soukromé restaurátory, studenty konzervování–restaurování i další odborníky v oblasti péče o kulturní dědictví. Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.mck.tmbrno.cz, v oddíle konference – semináře, nejpozději do 15. 11. 2023 (přihlašování v e-formuláři bude spuštěno v nejbližší době). Účastnický poplatek ve výši 300 Kč zahrnuje náklady na pořádání semináře. Faktura Vám bude vystavena na základě poskytnutých fakturačních údajů v přihlašovacím formuláři. Přednášející neplatí účastnický poplatek.

Garanti semináře
Ing. Dušan Perlík, vedoucí pracovní skupiny Kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Národní galerie v Praze
Ing. Alena Selucká, Mgr. Karel Rapouch, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně

Přihlašování na seminář ZDE

Mgr. Jana Fricová

Organizace semináře

541421452 725586775

fricova@tmbrno.cz

Ing. Alena Selucká

Odborný garant semináře

541421407

selucka@tmbrno.cz

Mgr. Karel Rapouch

Odborný garant semináře

541421452

rapouch@tmbrno.cz